Словничок з творів Івана Франка


Зведений словничок пояснень слів з видань творів Івана Франка

 


а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я  .................................................................................................................................

 

 

Словничок зведено з таких джерел: 

 

- Франко І.Я. Твори в 50-ти томах (54 томи в 56 книгах і том покажчика купюр), "Наукова думка", 1976-2010 [1-55]

 

- І.Франко, Твори: в 20-ти томах, Київ : Держлітвидав України, 1950-1956. [I-XX]

 

- Поясненє менше уживаних слів // В поті  чола: Образки з житя робучого люду – Львів; З друк. Т-ва ім. Шевченка, 1890; с.310–320. [ІФ-1890]

 

- Іван Франко "Петрії і Довбущуки" // Друг, 1875 [ІФ-1875]

 

- Іван Франко "Як Юра Шикманюк брів Черемош" // Літ.-наук. вісник, 1906 [ІФ-1906]

 

- Іван Франко. Панталаха. І інші оповідання. Львів, 1902  [ІФ-1902]

 

- Василь Лев. Західно-українські елементи мови в ранній творчості Івана Франка // ЗНТШ, т. CXCVIII,  1981; c.101-119 [ВЛ] [З вершин і низин (Українська Накладня, Київ — Ляйпціґ, 1920). (Звн), "Захар Беркут”, III. видання 1920, (ЗБ),  "Панські жарти”, (ПЖ),  "Петрії і Довбущуки”, (ПІД),  ”Із літ моєї молодости” (Лмм),  ”Лесишина челядь” (Лч),  ”Рубач” (Руб),  "Зів’яле Листя” (Зл),  "Семпер Тіро” (Ст), "Мій Ізмарагд” (МІ)])

 

- Олекса Горбач. Вулично-тюремні арготизми у Франковій прозі // ЗНТШ, т.177, 1963, с.197-206 [ОГ]

 

- Михайло Онишкевич. Полонізми і діалектизми  (бойкізми)  та їх коментування в 20-томнику творів [МО]:
т.1: Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1963. – Зб. 10. – С. 139-153;
тт.3-4: Питання слов’янського мовознавства. 1963. Кн. 9. С. 36–51;
т.5: Іван Франко. Статті і матеріали. 1964. Зб. 11. С. 182–194;
т.6: Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1965. – Зб. 12. – С. 148-154.

 

- Іван Ціхоцький:
«Людові говори» в художній інтерпетації Івана Франка (гуцульський діалект) //Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. 2006.Вип.38. Ч.ІІ. с.150-161 [ІЦ-2006]
«Діалектологічна компетенція Івана Франка (теоретична рецепція і артистична інтерпретація) //Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. 2009.Вип.46. Ч.ІІ. с.207-216  [ІЦ-2009]

 

- Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: У 2-х ч. К.: Наук.  думка, 1984. 1012 с [СБГ]

 

 

 

27.08.2014