Галичина

Надходить важна історична хвиля. Важить ся доля держав і народів. Нічого не вдїяли всї зусиля дипльоматиї, щоби вдержати в Европі мир. Буря війни суне на Европу і нїщо її не спинить.   Суне отся буря передовсїм на держави, в склад яких входить український нарід. Український нарід належить до тих народів, на які війна і її наслідки наляжуть найбільше.   В таку хвилю нарід, що хоче жити, мусить мати одну думку і одну волю і ту свою волю перемінити в дїло, яке заважило би в істориї держав і народів.  
03.08.14 | Галичина |
Тїснїйший Комітет Краєвого Шкільного Союза "Рідна Школа" у Львові скликав був по думці §6-ого реґуляміну засїданє Ширшого Комітету на 30 червня с. р., щоби зложити звіт зі своєї дїяльности за час від послїдних нарад Ширшого Комітету і засягнути вказівок на будуче. Одначе з огляду на те, що задля ріжних перешкод назначені наради не могли відбути ся (вступні іспити, сокільсько-сїчовий здвиг і т.
18.07.14 | Галичина |
— "Най з Богом спочиває".   — "Най ї Господь дарує всї провини і дає легке царствованє".   — "Най си хоць теперки відпочине".   — "Тай набідила сї вона, набідила. Не мала чісу кришки сухого хлїба зїсти".   — "Що вона сї лиш тої сьвітої земленьки надвигала і накопала. Чи зима чи лїто а все: копай та гепай тов біґов — аж ти пічінки відлїтають. Тай нїхто ти не поможе".   — "Ой нїхто".   — "Він — як вісохла риба, углухла по сьвітї ще го лиш ґидик водит та тьигає. І то вже не довго".
26.06.14 | Галичина |
І.   Появила ся сьвіжо у Львові обємиста книжка п. з. "Нїмці в Галичинї, їх історичний розвиток й теперішне положенє".*)   Книжка ставить собі мету дати вірний образ нїмецького житя в Галичинї з усїми його ясними і темними сторонами. Книжка дуже інтересна, основана на богатім материялї, писана з нїмецькою солїдностю, ясна і вичерпуюча. Призначена передусїм для Нїмців, — але потрібна і цікава для кождого, хто хоче основнїйше пізнати житї Галичини, а також — навчити ся новочасних методів праці, переведених і випробованих на нашім ґрунтї.
17.06.14 | Галичина |
І.   Під впливом подїй і заграничної і внутрішної полїтики що-раз більше виясняєть ся, що в Габсбурській монархії стає конечна перебудова полїтичного устрою. І рівночасно що-раз більше зарисовують ся дві концепциї перебудови: одна, яку слушно можна назвати австрийською, і друга, яку треба назвати сепаратистичною, а з огляду на те, що її заступають головно Поляки, — польською.  
27.04.14 | Галичина |
Зі столїтним ювілеєм Тараса Шевченка зійшов ся не лиш в однім році, а також в однім місяци 50-лїтний ювілей українського театру в Галичинї. Дня 29. н. ст. марта 1864 р. відбула ся у Львові в сали "Народного Дому" перша вистава першого за почином Юлїяна Лаврівського зорґанїзованого в Галичинї драматичного товариства українського театру.  
24.03.14 | Галичина |
В кн. VI. "ЛНВістника" за сей рік появила ся чергова статя п. Іgnotus-a п. з. З австрийської України: В сїти лєґенди, в якій українська полїтика в Австриї за останних пять лїт (1908 до 1912) зустрінула ся з дуже різкою критикою.
07.11.13 | Галичина |