Галичина

— "Най з Богом спочиває".   — "Най ї Господь дарує всї провини і дає легке царствованє".   — "Най си хоць теперки відпочине".   — "Тай набідила сї вона, набідила. Не мала чісу кришки сухого хлїба зїсти".   — "Що вона сї лиш тої сьвітої земленьки надвигала і накопала. Чи зима чи лїто а все: копай та гепай тов біґов — аж ти пічінки відлїтають. Тай нїхто ти не поможе".   — "Ой нїхто".   — "Він — як вісохла риба, углухла по сьвітї ще го лиш ґидик водит та тьигає. І то вже не довго".
26.06.14 | Галичина |
І.   Появила ся сьвіжо у Львові обємиста книжка п. з. "Нїмці в Галичинї, їх історичний розвиток й теперішне положенє".*)   Книжка ставить собі мету дати вірний образ нїмецького житя в Галичинї з усїми його ясними і темними сторонами. Книжка дуже інтересна, основана на богатім материялї, писана з нїмецькою солїдностю, ясна і вичерпуюча. Призначена передусїм для Нїмців, — але потрібна і цікава для кождого, хто хоче основнїйше пізнати житї Галичини, а також — навчити ся новочасних методів праці, переведених і випробованих на нашім ґрунтї.
17.06.14 | Галичина |
І.   Під впливом подїй і заграничної і внутрішної полїтики що-раз більше виясняєть ся, що в Габсбурській монархії стає конечна перебудова полїтичного устрою. І рівночасно що-раз більше зарисовують ся дві концепциї перебудови: одна, яку слушно можна назвати австрийською, і друга, яку треба назвати сепаратистичною, а з огляду на те, що її заступають головно Поляки, — польською.  
27.04.14 | Галичина |
Зі столїтним ювілеєм Тараса Шевченка зійшов ся не лиш в однім році, а також в однім місяци 50-лїтний ювілей українського театру в Галичинї. Дня 29. н. ст. марта 1864 р. відбула ся у Львові в сали "Народного Дому" перша вистава першого за почином Юлїяна Лаврівського зорґанїзованого в Галичинї драматичного товариства українського театру.  
24.03.14 | Галичина |
В кн. VI. "ЛНВістника" за сей рік появила ся чергова статя п. Іgnotus-a п. з. З австрийської України: В сїти лєґенди, в якій українська полїтика в Австриї за останних пять лїт (1908 до 1912) зустрінула ся з дуже різкою критикою.
07.11.13 | Галичина |
Громадї під розвагу.   І.   Містячи уваги одного із наших старших діячів на дуже актуальні теми нашого публичного житя, отвираємо рівночасно дискусию про порушені шан. Автором справи. — Ред.  
31.10.13 | Галичина |
Подаючи в "Ділі" з 16 с. м. під заг. “Пасквіль і його аматори" скорочений передрук статї Ан. Василька, редакция зазначила, що в обговорюванім Ан. Васильком лїтературнім фактї вона бачить один епізод з того суспільно психічного явища пасквілянтства, яке висловяюєть ся в писанях цілого ряду наших письменників, і яке вимагає осібного розгляду. Отсе даємо пробу такого розгляду.  
24.10.13 | Галичина |