Галичина

W sporze, introdukującym znakomity zgodę ruską, umieszcza obecnie Czerwonaja Ruś dokument, który zdaniem tego pisma ma dowodzić, że nie moskalofilstwo, ale ukrainofilstwo jest wytworem Goluchowskiego. Przytoczymy nasamprzód ów dokument w dosłownym przekładzie, podaje on bowiem niektóre ważne szczegóły o stanie i usposobieniu inteligencji ruskiej w krytycznym 1866 roku, a później przejdziemy do wniosków, jakie z niego wysnuwa pismo moskalofilskie.  
11.04.90 | Галичина |
Підчас справозданя посла Гурика в Станіславові була також бесїда про наші шпихлїрі громадскі, а позаяк при сїй нагодї була порушена також і исторія тих шпихлїрів, подана недавно в Kurjeri-ї Lwowsk-ім, тож ми наводимо єї тут за згаданим дневником:  
07.03.90 | Галичина |
І. В Рогатинї.   З Рогатина пишуть нам під днем 13 н. ст. лютого:   "Вернувши из славного вибору вчерашного в Рогатинї, засїв я сегодня, щоби Вам бодай де-що розказати про той вибір.   Позвольте однакож, що я поперед натякну про правибори.  
22.02.90 | Галичина |
В попереднім числї подали ми суму загального доходу, яку побирає з Галичини держава — 64,641.134 зр. По відшибненю видатків держави на наш край в сумі 47,921.293 зр. — лишає ся державі из доходів з Галичини 16,719.841 зр.   На тих 64.6 міліонів складають ся не лише самі податки безпосередні і посередні, оплати всякого рода, монополї і т. и., але і маєток краєвий, котрий колись був величезний, опісля розмарнований Нїмцями через баєчно дешеву розпродаж дібр коронних, а все таки і нинї репрезентуючій немалий дохід для скарбу державного.  
24.01.90 | Галичина |
І.   Власне вийшла з друку гарна партитура, обнимаюча 20 найпопулярнїйших коляд церковних, підложених під ноти на чотири голоси мужескі. Гармонизації доконав і видав п. Остап Нижанковскій. Користаю з нагоди сего виданя і надходячих Свят Рождества Христового, щоб висказати кілька уваг о наших піснях церковних взагалї а особливо о колядах.  
04.01.90 | Галичина |
Астрономична оповістка.  
16.12.89 | Галичина |
  І. Перша сесія нової каденції соймової покінчена. Посли розїхались домів, а тепер і найлучша пора, щоби здати собі справу з довершеної роботи сеї сесії. Заким однакож можна буде хоч з легка розібрати дїяльність нового сойму, треба нам передовсїм розглянутись в єго суставних частях.  
09.12.89 | Галичина |
Недавно одержали бувші увязнені Русини з Россії і з Галичини, обвинені о злочиньство заколоту судового публичного, з львівского ц. к. суду краєвого таке письмо в язиці польскім (хоч межи обвиненими не було анї одного Поляка):   "Ч. 20.132.  
06.12.89 | Галичина |
Интерпеляція посла д-ра Антоневича з VII-го засїданя звучить в повній основі:  
26.10.89 | Галичина |
Під таким заголовком (Das Volkslied der Ruthenen) помістив нїмецкій писатель Карль Емиль Францоз студію в двох фейлетонах віденьского дневника Neue freie Presse (чч. 8950 і 8951 з дд. 26 і 27 н. ст. липня с. р.).  
07.08.89 | Галичина |