Галичина

І. 19 сентября бывшій галицкій уніятскій митрополить графь Андрей Шептицкій по распоряженію русскихъ властей вывезенъ изъ Львова вь глубь Россіи. Мѣра рѣшительная и въ то-же время вполнѣ справедливая, вызванная всей преступной дѣятельностью гр. Шептицкаго носившего, какъ бы въ насмѣшку, древнее историческое званіе митрополита галицкаго и кіевскаго...  
02.10.14 | Галичина |
Гуцульщина.   Ми в гуцульськім клїматичнім лїтниску. Одних загнала сюди конечність поратованя здоровля, инших відпочинок вакацийний по цілорічній праці...   Та не судилось цілі вакациї тут перебути. З'явилась нота сербському королївству, не достаточна відповідь Сербії, мобілїзация. А все так якось скоро...   Пізний вечір. Понад верхами мандрує місяць. Такий ясний "обгороджений". Він певно щось віщує...  
10.08.14 | Галичина |
Надходить важна історична хвиля. Важить ся доля держав і народів. Нічого не вдїяли всї зусиля дипльоматиї, щоби вдержати в Европі мир. Буря війни суне на Европу і нїщо її не спинить.   Суне отся буря передовсїм на держави, в склад яких входить український нарід. Український нарід належить до тих народів, на які війна і її наслідки наляжуть найбільше.   В таку хвилю нарід, що хоче жити, мусить мати одну думку і одну волю і ту свою волю перемінити в дїло, яке заважило би в істориї держав і народів.  
03.08.14 | Галичина |
Тїснїйший Комітет Краєвого Шкільного Союза "Рідна Школа" у Львові скликав був по думці §6-ого реґуляміну засїданє Ширшого Комітету на 30 червня с. р., щоби зложити звіт зі своєї дїяльности за час від послїдних нарад Ширшого Комітету і засягнути вказівок на будуче. Одначе з огляду на те, що задля ріжних перешкод назначені наради не могли відбути ся (вступні іспити, сокільсько-сїчовий здвиг і т.
18.07.14 | Галичина |
— "Най з Богом спочиває".   — "Най ї Господь дарує всї провини і дає легке царствованє".   — "Най си хоць теперки відпочине".   — "Тай набідила сї вона, набідила. Не мала чісу кришки сухого хлїба зїсти".   — "Що вона сї лиш тої сьвітої земленьки надвигала і накопала. Чи зима чи лїто а все: копай та гепай тов біґов — аж ти пічінки відлїтають. Тай нїхто ти не поможе".   — "Ой нїхто".   — "Він — як вісохла риба, углухла по сьвітї ще го лиш ґидик водит та тьигає. І то вже не довго".
26.06.14 | Галичина |
І.   Появила ся сьвіжо у Львові обємиста книжка п. з. "Нїмці в Галичинї, їх історичний розвиток й теперішне положенє".*)   Книжка ставить собі мету дати вірний образ нїмецького житя в Галичинї з усїми його ясними і темними сторонами. Книжка дуже інтересна, основана на богатім материялї, писана з нїмецькою солїдностю, ясна і вичерпуюча. Призначена передусїм для Нїмців, — але потрібна і цікава для кождого, хто хоче основнїйше пізнати житї Галичини, а також — навчити ся новочасних методів праці, переведених і випробованих на нашім ґрунтї.
17.06.14 | Галичина |
І.   Під впливом подїй і заграничної і внутрішної полїтики що-раз більше виясняєть ся, що в Габсбурській монархії стає конечна перебудова полїтичного устрою. І рівночасно що-раз більше зарисовують ся дві концепциї перебудови: одна, яку слушно можна назвати австрийською, і друга, яку треба назвати сепаратистичною, а з огляду на те, що її заступають головно Поляки, — польською.  
27.04.14 | Галичина |