Галичина

Rocznicza urodzin Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości panującego nam najmiłościwiej Monarchy, jest dla ludów Austro-Węgier złączonych z Tronem i z Najw. Dynastyą nierozerwalnemi a serdecznemi węzłami wierności i miłości, jednem z tych uroczystych świat, które dają im radośną sposobność wynurzenia najpoddańszych uczuć przepełniających wierne ich serca.
19.08.90 | Галичина |
[Де-що про наші селяньскі відносини.]   І.  
16.08.90 | Галичина |
[Бучацкій автор "Листів з всхідної Галичини" в Przegląd-ї о "сентіменталізмі польскім" і о ґенезї українофільства, о народовцях в Галичинї та их цїлях.]  
15.08.90 | Галичина |
  ["Червоная Русь" против "Дѣла" в оборонї "язичія".]   "Червоная Русь" в ч. 161 і 162 дуже "збѣснувалась" нашою приміткою до Конкурсу Бурси св. О. Николая в Станіславові, де ми строго скритикували "язичіе" того Конкурсу і "язичіе" се назвали скандалом, якого би у нїякого инчого цивілізованого народу не могло бути.  
02.08.90 | Галичина |
(Оповіданє.)   Я з чемности кажу, що се не цїкаве. Хто хоче любови і любовних шептів, най тут і урве, бо дальше нудне. Найда нїколи в місяць не вдивляв ся, зір не числив, з любови не стріляв ся і моди не знав.   Він не любив нїкого в житю, крім свого пана, і хоч єму одному вік прослужив вірно, послїдні днї єго житя могли-б не одному стати за науку. Закінчив він марно, бо під чужим плотом...  
18.06.90 | Галичина |
(З историчних студій)   1. Зельман — верховний бог Галичини і Поділя.  
14.06.90 | Галичина |
  маємо сегодня занотувати два интересні факти. Першій стоїть в звязи з висланою рускими женщинами петицією до ради державної о заснованє бодай одної жіночої ґімназії в Галичинї і о допущенє женщин до студій університетских, — а другій факт — се літературна участь кількох наших женщин в альманаху з творів жіночих під заг. Dla głodnych, виданого у Львові заходом товариства ощадности жінок.  
09.06.90 | Галичина |
Вь "Дѣлї" була вже згадка про виставу рільничо-промислову, котра 15 мая с. р. буде отворена у Відни, в котрій призначені окремі віддїли для домового промислу всїх країв коронних Австрії, яко окремого способу заробкованя людности рільничої. Згадано було також рівночасно, хто з галицких виставцїв візьме участь в виставі, а именно, хто представить взірцї промислу домового руских селян.  
26.04.90 | Галичина |
Даровитий ческій писатель Фр. Ржегорж підняв ся вдячної задачі — освідомляти через свої етноґрафічні писаня своїх земляків з культурними і суспільно-економічними обставинами галицко-руского селяньства. З того заданя вивязуєсь він уже від кількох лїт під кождим зглядом щасливо; стаєсь таким чином посередником між двома братними народами и, кладе за приміром Паляцких і Шафариків основи "славяньскої взаїмности". Коли-б було більше мужів як п.
24.04.90 | Галичина |
Піднятий зїздом патріотів руских проєкт подїлу Галичини після границь етноґрафічних спонукав і N. Reform-y краківску до трох статей, датованих зі Львова, а надписаних: Ruski program podziału kraju.   На статьї ті хочемо відповісти.  
24.04.90 | Галичина |