Галичина

(Оповіданє.)   Я з чемности кажу, що се не цїкаве. Хто хоче любови і любовних шептів, най тут і урве, бо дальше нудне. Найда нїколи в місяць не вдивляв ся, зір не числив, з любови не стріляв ся і моди не знав.   Він не любив нїкого в житю, крім свого пана, і хоч єму одному вік прослужив вірно, послїдні днї єго житя могли-б не одному стати за науку. Закінчив він марно, бо під чужим плотом...  
18.06.90 | Галичина |
(З историчних студій)   1. Зельман — верховний бог Галичини і Поділя.  
14.06.90 | Галичина |
  маємо сегодня занотувати два интересні факти. Першій стоїть в звязи з висланою рускими женщинами петицією до ради державної о заснованє бодай одної жіночої ґімназії в Галичинї і о допущенє женщин до студій університетских, — а другій факт — се літературна участь кількох наших женщин в альманаху з творів жіночих під заг. Dla głodnych, виданого у Львові заходом товариства ощадности жінок.  
09.06.90 | Галичина |
Вь "Дѣлї" була вже згадка про виставу рільничо-промислову, котра 15 мая с. р. буде отворена у Відни, в котрій призначені окремі віддїли для домового промислу всїх країв коронних Австрії, яко окремого способу заробкованя людности рільничої. Згадано було також рівночасно, хто з галицких виставцїв візьме участь в виставі, а именно, хто представить взірцї промислу домового руских селян.  
26.04.90 | Галичина |
Даровитий ческій писатель Фр. Ржегорж підняв ся вдячної задачі — освідомляти через свої етноґрафічні писаня своїх земляків з культурними і суспільно-економічними обставинами галицко-руского селяньства. З того заданя вивязуєсь він уже від кількох лїт під кождим зглядом щасливо; стаєсь таким чином посередником між двома братними народами и, кладе за приміром Паляцких і Шафариків основи "славяньскої взаїмности". Коли-б було більше мужів як п.
24.04.90 | Галичина |
Піднятий зїздом патріотів руских проєкт подїлу Галичини після границь етноґрафічних спонукав і N. Reform-y краківску до трох статей, датованих зі Львова, а надписаних: Ruski program podziału kraju.   На статьї ті хочемо відповісти.  
24.04.90 | Галичина |
W sporze, introdukującym znakomity zgodę ruską, umieszcza obecnie Czerwonaja Ruś dokument, który zdaniem tego pisma ma dowodzić, że nie moskalofilstwo, ale ukrainofilstwo jest wytworem Goluchowskiego. Przytoczymy nasamprzód ów dokument w dosłownym przekładzie, podaje on bowiem niektóre ważne szczegóły o stanie i usposobieniu inteligencji ruskiej w krytycznym 1866 roku, a później przejdziemy do wniosków, jakie z niego wysnuwa pismo moskalofilskie.  
11.04.90 | Галичина |
Підчас справозданя посла Гурика в Станіславові була також бесїда про наші шпихлїрі громадскі, а позаяк при сїй нагодї була порушена також і исторія тих шпихлїрів, подана недавно в Kurjeri-ї Lwowsk-ім, тож ми наводимо єї тут за згаданим дневником:  
07.03.90 | Галичина |
І. В Рогатинї.   З Рогатина пишуть нам під днем 13 н. ст. лютого:   "Вернувши из славного вибору вчерашного в Рогатинї, засїв я сегодня, щоби Вам бодай де-що розказати про той вибір.   Позвольте однакож, що я поперед натякну про правибори.  
22.02.90 | Галичина |
В попереднім числї подали ми суму загального доходу, яку побирає з Галичини держава — 64,641.134 зр. По відшибненю видатків держави на наш край в сумі 47,921.293 зр. — лишає ся державі из доходів з Галичини 16,719.841 зр.   На тих 64.6 міліонів складають ся не лише самі податки безпосередні і посередні, оплати всякого рода, монополї і т. и., але і маєток краєвий, котрий колись був величезний, опісля розмарнований Нїмцями через баєчно дешеву розпродаж дібр коронних, а все таки і нинї репрезентуючій немалий дохід для скарбу державного.  
24.01.90 | Галичина |