Галичина

Економічний огляд. Справа індустріялізації всякої аграрної країни стає зправила пекучою, коли густота її населення починає переходити нормальні межі. Останнє явище сигналізує поява т. званих зайвих робучих рук, чи зайвих ротів у сільському господарстві. Тоді то надвишка сільського населення або починає мандрувати до міст, щоб знайти собі працю і прожиток в інших галузях народнього господарства, зокрема в промислі, торгівлі і ремеслі, або еміґрує з рідного краю для хліба на чужину.
02.07.63 | Галичина |
Львів, 7. травня 1938.
08.05.63 | Галичина |
Перед святами майже у всій нашій пресі зявились заклики не забувати гасла „свій до свого"та пригадка про те, щоб всі великодні закупи та орудки полагоджувати у своїх крамницях. Особливо накликали до цього наше жіноцтво. Віримо, що багато тих закликів зробило своє і що наша торговля мала з того добрі наслідки. Одначе треба сказати також і кілька слів до нашого купецтва, а також і до наших нечисленних підприємців та фабрикатів.
30.04.63 | Галичина |
  ПЕРЕД ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ КРАЄВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА „СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР» У ЛЬВОВІ Львів, 29. березня 1938.  
30.03.63 | Галичина |