Галичина

  І. Перша сесія нової каденції соймової покінчена. Посли розїхались домів, а тепер і найлучша пора, щоби здати собі справу з довершеної роботи сеї сесії. Заким однакож можна буде хоч з легка розібрати дїяльність нового сойму, треба нам передовсїм розглянутись в єго суставних частях.  
09.12.89 | Галичина |
Недавно одержали бувші увязнені Русини з Россії і з Галичини, обвинені о злочиньство заколоту судового публичного, з львівского ц. к. суду краєвого таке письмо в язиці польскім (хоч межи обвиненими не було анї одного Поляка):   "Ч. 20.132.  
06.12.89 | Галичина |
Интерпеляція посла д-ра Антоневича з VII-го засїданя звучить в повній основі:  
26.10.89 | Галичина |
Під таким заголовком (Das Volkslied der Ruthenen) помістив нїмецкій писатель Карль Емиль Францоз студію в двох фейлетонах віденьского дневника Neue freie Presse (чч. 8950 і 8951 з дд. 26 і 27 н. ст. липня с. р.).  
07.08.89 | Галичина |
Справа жидівска єсть безперечно одною з найважнїйших справ в Галичинї, і дотикає зарівно Русинів як і Поляків. Важність єї і небезпеченьство, грозяче від жидів всїм нежидівским мешканцям краю, узнавали завсїгди бодай всї Русини: руска журналистика (щоб прим. згадати тілько на давні статьї в Батьківщинї), рускі политики (як пок. Качала), рускі економисти (н. пр. пок. Навроцкій). Именно руска журналистика звертала і звертає увагу на жидівску справу.  
27.07.89 | Галичина |
  Головний руский комитет виборчій затвердив отсі кандидатури на повіти виборчі з селяньскої курії і взиває всїх виборців, щоби солидарно на них голосували:   1) На округ виборчій Бережани — кандидат посольскій д-р Дамян Савчак, адюнкт судовий в Бережанах.   2) Бібрка — Денис Кулачковскій, ц. к. адюнкт прокураторів скарбу в Кракові.   3) Богородчани — Олекса Барабаш, господар в Старих-Богородчанах.
29.06.89 | Галичина |
Случайно попалась менї в руки книжочка (16-о) під заголовком "Lesebuch fuer alle Staende", видана Иваном Фридрихом Цельнером (Zoellner), другим проповідником при Богородичній церкви в Берлинї, часть IV.; печатана в Берлинї у Фридриха Маврера в 1783 р. Книжочка сама містить в собі miscellanea, як звичайно тогочасна читанка для "всїх читаючих верств", і она не посїдає великої ціни нї литературної, нї наукової. Але на сторонї 135 до 204 найшлась там розвідка, дотикаюча Галичини, надписана: "Geographisсhe und statistisce Nachrichten vom Konigreiche Galizien und Lodomerien".
15.06.89 | Галичина |
І.   Подібно як попередними роками так і тепер оголосив инспектор промисловий для Галичини і Буковини п. Арнульф Haвратил справозданє за р. 1888, дотикаюче стану і розвитку промислу в тім році. Справозданє то будить загальний интерес і зовсїм природно, бо справа краєвого промислу єсть у нас рїчею перворядної ваги, на котру безнастанно повинні бути звернені очи всїх, кого обходить добро краю, кому залежить на піднесеню загального добробиту. І ми хочемо зміст того справозданя подати нашим читателям.  
22.05.89 | Галичина |
У Львові дня 10 (22) мая 1889.  
22.05.89 | Галичина |