Нoвий командант УCC.

В opґaнїзації УСС. довершила ся важна зміна: команду 1. полку УСС. замість дотеперішного команданта п. Гр. Коссака обняв п. Антін Варивода. В свій час дали ми в кореспонденції з Відня оцїнку сього факту, піднесли заслуги дотеперішного команданта, як також висловив надії, звязані з новим командантом УСС. Нинї, подаючи вістку про довершенє зміни в місци постою, не маємо до тих наших слїв нїчого додати, як тільки в імени громадянства зложити признанє і подяку дотеперішному командантови п. Гр. Коссакови за його заслуги на його дотеперішнім становищи й побажати йому дальших успіхів на його теперішнім становищи, а новому командантови і всему Українському Сїчовому Стрілецтву побажати як найбільших успіхів на славу Українї.

 

З пocтoю УСС. доносять:

 

Нового команданта УСС привитано 14. марта 1916 р. В святочно прибраній світлицї полкової управи зійшла ся найвисша старшина полку. Перше місце заняв новоіменований полковник п. Антін Варивода. По одній руцї від нього дотеперішний полковник Гр. Kocсак, по другій полевий духовник полку о. Микола Іжак. Дальше курінний отаман IІ. кур. Василь Дїдушок, заступник отамана І. кур. Роман Дудинський, полковий харчевий, полковий скарбник, лїкарі і полковий справник.

 

Підчас обіду перший промовив дотеперішний полковник Гр. Коссак отсими словами:

 

"Високодостойний Пане Полковнику! Ми, українські сїчові стрільцї, нинї маємо честь повитати Вас як свого вожда. Повитати в радістю і надїєю. З радістю, що ми з Вами попрямуємо де тої цїли, до здїйсненя тих стремлїнь, задля яких зібрали ся сїчови чети, задля яких виросло стільки могил на крівавім шляху українського сїчового війска. З надїєю, що від Вашим проводом сьвітло сповняти-мемо обовязок, так супроти держави і монарха, як і супроти рідного народу!"

 

Коли полкова музика відограла національний гимн, забрав голос новий стрілецький полковник п. А. Варивода:

 

"Мої Панове! З нинїшним днем перенимаю управу першого полку українських сїчових стрільцїв. Велика се для мене честь. Сей полк вкрив ся славою геройств і самопожертвованя. Багато чув я про Ваші визначні дїла, яких Ви доконали в обороні вітчини. Тепер як командант полку доложу всїх старань, щоби слава його ще більше заблестїла. Вас, Шановна Старшино, прошу домагати менї в тім дїлї. Дасть Бог, ми поширимо нашу орґанїзацїю і ще краще зуміємо сповнити святий обовязок супроти Вітчини!"

 

Знов забрав голос Гр. Коссак:

 

"В сїй так важній для стрілецтва хвилї вношу трикратне "гурра" за певність побіди нашої держави над ворогом і в честь нашого найяснїйшого Монарха, Цїсаря Франца Йосифа І."

 

Залунало грімке "гурра" в уст присутних. Музика заграла державний гимн, якого вислухали всї стоячи.

 

По сїм розвинула ся свобіднїйша гутірка про переживаня і труди минулих днїв.

 

_______________

 

Зміну начальної команди УСС. оголосили отсї полкові прикази:

 

Полковий приказ ч. 182 а 15. марта 1916.

 

З нинїшним днем передаю управу полку п. Майорови Антонови Вариводї, іменованому дефінїтивним командантом полку українських сїчових стрільцїв. При сїй нагодї почуваю ся до милого обовязку подякувати п. п. офіцирам і всїм стрільцям полку за довірє до мене на дотеперішнім відповідальнім становищи. Доля звязала нас разом і вложила на мене не легкі обовязки довгомісячного проводу УСС, вперед як команданта лєґіону, а від сімох місяців як команда І. полку УСС. Товариші, як очевидцї, є свідомі того, серед яких обставин доводило ся менї сповняти вложені на мене обовязки.

 

Розраду і щастє бачив я в Вашій знаменитій вивідній службі і в Ваших світлих побідах під Веречками, на Ключи, від Синевідськом, Стриєм, Дрогобичем, на Маківцї, під Лисовичами, Галичем, над Гнилою і Золотою Липою, над Стрипою, під Буркановом та під Семиківцями і т. д., а втрати наших Товаришів були для мене невимовним терпінєм і мукою. І на дальше наша цїль однакова; остаємо і дальше будемо працювати для добра і на славу нашої Вітчини.

 

Передаю команду полку наслїдкови в пересвідченю сповненя мною по всїм моїм силам і знаню як найточнїйше всего того, чого вимагає Найвисша служба і рідний Нарід. Бажаю Вам щиро, щоб Ви, Товариші, під новою командою здобували дальше лаври побіди над ворогами, щоб Вам все щастило ся, як доси, щоб власна суспільність Вас любила і шанувала, а чужі подивляли Ваші геройські подвиги.

 

Сердечно витаю нового команданта полку ц. к. майора Антона Вариводу і віддаю в опіку всїх стрільцїв його патріотичному і батьківському серцю. Гаразд!

 

Гриць Коссак.

 

Полковий приказ ч. 183 з 16. марта 1916.

 

1) 3 нинїшним днем обняв я управу полку. З тої нагоди як найщирійше здоровлю всїх п. п. офіцерів, офіцирських аспірантів і всю мужву полку. Ви звісні як випробовані в боях ряди і знані з славного поведеня перед ворогом.

 

І на дальше буде задачею полку удержати всїми силами сю голосну славу і її поширити. Лише в спільнім дїланю всїх лежить сила, тож і на буддуче повинно бути нашою цїлю в чеснім стремлїню, як гідна часть славної австрійської армії, помагати до цїлковитого знищеня ворога, для добра нашої вітчини і українського народу.

 

Панови отаманови Грицеви Коссакови дякую в імени Найвисшої служби за дотеперішний, гідний наслїдованя провід полку перед ворогом, і то серед найтяжших відносин, і маю ту певну надїю, що Йому буде ще дане брати участь в успіхах, в яких він побачить часть своєї трудолюбивої роботи, і тішити ся ними.

 

2) а ) Отаман Гриць Коссак має переняти управу І. куріня.

 

б) Управу ІІ. куріня обійме отаман Сень Ґорук, як лише верне з відпустки.

 

Варивода, майор.

 

[Дїло]

02.04.1916