Степан Баран

З промови посла д-ра Ст. Барана на пленарному засіданні сойму 16. ц. м.  
20.02.38 | Галичина |
Реферат д-ра Ст. Барана на з'їздї Ширшого Народного Комітету у Львові дня 3 падолиста 1913.   І.  
19.11.13 | |
III. Пануюча серед польської суспільности росийська ориєнтация оставила свої слїди і на твореню східногалицьких сїльських мандатів.
24.04.13 | Галичина |
ІІ. Тенденция скривдженя нас при нагодї у­хвалюваня виборчої ординациї являє ся наглядно при подїлї виборчих округів в сїльській куриї. Поминувши факт, що наше сїльське населенє о­держало відносно за мало мандатів (45 на 99), сама конструкция виборчих округів в сїй куриї, проєктована всепольським видїлом краєвим і ре­ферентом ґрафом Г. Баденїєм є того рода, що петрифікує на довгі часи панованє польської шляхти в Східній Галичинї утворенєм двоманда­тових мішаних (українсько-польських) округів числом 17 на загальну цифру проєктованих 21 польських сїльських мандатів.
23.04.13 | Галичина |
I. Виборча реформа до галицького сойму найактуальнїйша справа нетільки краєвої га­лицької а й загально державної австрийської полїтики, застрягла тепер в субкомітетї вибор­чої комісиї і можливо, що приготований доси материял в справі виборчої реформи не прибе­ре форми закона і остане ся архівальним мате­риялом, цікавим хиба для будучих дослїдників полїтичної істориї Галичини.
21.04.13 | Галичина |