Київ

(Промова виголошена українською мовою)   Товариші депутати! 28 червня 1940 року — день торжества могутності Радянського Союзу, день торжества мирної політики Радянського Союзу, день торжества вільного народу Бесарабії і Північної Буковини.   Радянський Союз зробив все необхідне для того, щоб кричуща несправедливість, якою було насильницьке відторгнення Бесарабії, була усунена мирним шляхом.  
06.08.40 | Київ |
Вчора, 15 листопада відбувся прийом урядом УРСР і ЦК КП(б)У членів Повноважної Комісії Народних Зборів Західної України, які брали участь у роботах Позачергової Третьої Сесії Верховної Ради УРСР.  
19.11.39 | Київ |
Двацятьпять літ тому сиділи ми в одній лавці, так як сидять два учні осьмої кляси "Б", в перемиській ґімназії. Ні в гадці нам не були далекі воєнні походи, що так швидко мали здійснитися. А мені ні не снилося, що так швидко стане мій близький товариш героєм великого народу, новітним його Богуном, лицарем без скази, що своїми ділами прикрасив великий зрив а своєю смертю здобув собі золотий ореол геройства.  
20.11.38 | Київ |
На Україну посилають нових "eнкiв".   Останні призначення на Совітській Україні виразно свідчать, що це не є звичайний у СССР контрданс, а що це річ поважніша, свідчать про це напруженість тамошнього становища.
20.02.38 | Київ |
В історії української національної свідомости й українського національно-культурного руху займає виїмково високе, почесне й ідейне місце Михайло Драгоманів і гурток тих людей, котрі спільно з ним працювали в Київі та підпирали його пізнїйше на еміґрації в Швайцарії. Одним із найвизначнїйших членів київського гуртка є й покійний Олександер Русов, знаменитий ученик свого знаменитого вчителя та професора Михайла Драгоманова.
05.12.15 | Київ |
  І.   Весняний день 8-ого мая 1708 року кінчив ся в Кіїві.  
25.01.93 | Київ |
  Верховна Рада України ухвалила заяву у відповідь на звернення Сенату і Сейму Польщі щодо Волинської трагедії.   На вечірньому засіданні за "Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 2016 року та 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії" проголосувало 247 народних депутатів.  
08.09.16 | Київ |