Ор. Д.

Даровитий ческій писатель Фр. Ржегорж підняв ся вдячної задачі — освідомляти через свої етноґрафічні писаня своїх земляків з культурними і суспільно-економічними обставинами галицко-руского селяньства. З того заданя вивязуєсь він уже від кількох лїт під кождим зглядом щасливо; стаєсь таким чином посередником між двома братними народами и, кладе за приміром Паляцких і Шафариків основи "славяньскої взаїмности". Коли-б було більше мужів як п.
24.04.90 | Галичина |