Іван Франко

  В 20–21 ч. "Народа" подав д. Охримович зміст брошури д. Будзиновского "Культурная нужда австрійской Руси" і відізвався о ній з великою похвалою. Хотілось би й міні сказати про сю брошуру кілька слів; хоч може в них не буде такоі великоі похвали для автора, та за те може буде більше приключок до діскусіі, котра в таких широких справах, як економічний розвій цілоі Украіни і програма економічноі праці єі інтелігенціі міні видаєся в усякім разі дуже пожиточною.  
20.11.91 | |
Стара казка, по новому розповів І. Ф.   Був собі дід Андрушка, а в него баба Ма­рушка, а в баби дочечка Мінка, а в дочки сучечка Фінка, а в сучки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка.   Раз весною взяв дід рискаль тай мотику, ско­пав у городци грядку велику, мервицею попринадив, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібку — тай посадив ріпку.   Працював дід не марно: зійшла ріпка гарно. Що день йшов дід у город, набравши води повен рот, свою ріпку підливав, їй до життя охоти додавав.  
13.11.91 | |
Проєкти і здобутки.    
07.11.91 | |
І. На недавньому зйізді соціялістів усего світа, що відбувся в Брюсселі, предложив П. Кнудзен, секретар соціяльно-демократичноі партіі в Даніі, дуже інтересний реферат про стан сільских робітників в тім краю і про поступ соціялістичноі агітаціі серед сільскоі людности в тім краю.
07.11.91 | |
Авторови статї „Галицькі вірші“.  
27.09.91 | |
Львів, 15 вересня 1891 р.   Вельмишановний добродію!  
15.09.91 | |
Нарис історіі Австріі від р. 1840 до 1890.       Нарис, котрий осмілююсь подати отсе нашій громаді, далекий від претензіі на орігінальність поглядів або дослідів. Міні хотілось би подати ту звід фактів звісних в літературі історичній, але на жаль, за мало звісних у нас. Аджеж ніхто не заперечить, що історія найновійших часів у нас власне найбільше занедбана, і що навіть люде на перший погляд компетентні, фахові історики, виголошують о найновійших часах найблизшоі нам історіі погляди, котрих по просту встидно слухати.  
01.05.91 | Австрія |
Літературно-наукова хроніка.     (Poesies de Т. Chevtchenko. Поезіі Т. Гр. Шевченка заборонені в Pocciji. Geueve. Н. Georg, libraire і Prag, Eduard Valecka 1890, 16-тка, стор. VII+258).  
01.04.91 | |