Конструктівні і деструктівні елементи.

Притиснені до стіни опінією публичною на провінціі, вираженою на вічах народних а також признанями посла Телішевского, органи "новоі ери" винайшли нову термінологію, щоби нею хоч троха довше милити очи недогадливих і викручуватися ними від отвертого признаня, що нова ера була політичною помилкою і що треба шукати іншоі дороги, щоби з неі вилабудатися. Вони розділили Русинів на дві верстви, названі ними "конструктівні і деструктівні елементи". Конструктівні елементи, се очевидно тілько правовірні новоеристи, ті що вірять в "програму" Романчука, в політичну мудрість Барвінского, в геркулесову силу Вахнянина і всемогучість єго знаменитого "фу" і ані на хвилю не сумніваються, що "нова ера" спасе Русь. Тілько вони заслугують на назву руских патріотів, дозрілих і розумних політиків, вірних синів церкви і лояльних прихильників держави і династіі. Всі прочі — то елементи деструктівні, руйнуючі, то не патріоти, не політики, а безбожники і зрадники супроти держави і дінастіі, люде о котрих властиво не знати, по що йіх свята земля носить, і супроти котрих елементи конструктівні повинні як найпильнійше сповнювати службу, яку вказував йім д. Рудніцкий на зборах "Народноі Ради" у Львові в р. 1890.

 

Ся нова термінологія настала на місце давноі — "обєдинителі і розєдинителі". Ми вказували нераз на те, яка неполітична була ся термінологія; нову ми мусимо назвати прямо нечесною, бож в ній implicite є й закид злоі волі, найтяжший закид, який можна зробити чоловікови, і денунціяція та завзиванє властей до нарушуваня горожанскоі рівноправности. Впрочім термінологія се не нова, а позичена новоеристами від тих, котрих прихильністю "Дѣло" перед роком так дуже величалося — від краківских станчиків, у котрих вона справді входить в сістему звісноі "szlahetnej denuncjacji". Кого то вони не штемпували назвою "деструктівних елементів"! І лівицю соймову, і Русинів, і міщанство львівске, і селян-мазурів, що противилися накиненим йім вельможним кандидатам, і навіть своіх власних братів, чеснійших шляхтичів в роді Вл. Гнєвоша др.! Що свідомо чи несвідомо змагало до обкроєня шляхетскоі олігархіі і шляхетских впливів в краю, те й було деструктівним елементом, так що врешті титул сей стався серед Поляків майже почесним. "Czas" zaliczył Pana do destruktywnych elementów — widać, zes Pan uczciwy człowiek. Podaj mi Pan rękę" — я сам чув такі слова. І отсю здискредитовану, запахущу термінологію переняли наші новоеристи як найновійший здобуток цівілізаціі.

 

І яка іронія історіі! Хто попав між одні, а хто між другі елементи? Конструктивні елементи, се ті, що кажуть нам іти під провід єрархіі кермованоі Єзуітами, надіятися на ласку правительства, що власне рішучо подався в бік централізму, хилитися перед польскою шляхтою, котра відомо як щиро любить наш народ і подавати в анатему своіх рідних братів, котрі сего всего не хочуть робити. А в деструктівні елементи пішли і віча народні в Коломиі, Бродах і Турці, і селяне в Карлові, що на грунті конституційнім легально радять о своіх потребах, і "Народна Рада" в Турці, що посміла візвати руских послів соймових до зміни тактики і консолідаціі руских сил для спільноі роботи, пішли, врешті ті люде, котрі здавна бачили будущину Русинів у внутрішній цівілізаційній, поступовій роботі і радили не надіятися на ніякі панскі ані урядові милости.

 

Нам цікаво знати лиш одно: чи автори сеі термінологіі, а властиво єі переписчики на руску азбуку вірять в єі трафність і чи думають, що провінціональна публіка, навіть йіх власного табору, буде вже така наівна та недогадлива, що повірить йіх слову?...

 

[Народ]

15.01.1892