Іван Франко

[Друг, 1877, № 1 (8.І), с.1; передрук "Борислав. Картини з життя підгірського народу". Львів, 1877,с.35–36]   Вступне слово.   Тымъ спôльнымъ наголовкомъ обнятый цѣлый рядъ оповѣдань, повѣстокъ, та картинъ, котрыхъ цѣль — представити вѣрно житє Пôдгôрянъ Самбôрского та Стрыйского околу. Кôлька слôвъ для выясненя наголовка.  
29.11.77 | |
Бориславъ: Картины зъ житя пôдгôрского народа. Львôвъ: Зъ друк. Т-ва им. Шевченка, пôдъ зарядомъ Фр. Сарницкого, 1877. – 138 с. (с.33-171) (Письма Ивана Франка; [Ч.] ІІ. Передрукъ зъ “Друга”).   Зміст: Вступне слово I. Рôпникъ II. На роботѣ III. Наверненый грѣшникъ    
21.11.77 | |