Євген Нахлік

Чи міг Наполеон прихопити з собою із Москви українську «Енеїду»? Міг: травестія Вергілієвого твору дивною мовою могла видаватися йому реліквією
03.10.19 | | Минуле
Чи в «Енеїді» Котляревського аналогія між мандрами Верґілієвого Енея після зруйнування греками Трої та мандрами запорожців після знищення Запорозької Січі Катериною II?
16.09.19 | | Минуле
Зіставлення з російською травестією дає змогу відчитати своєрідні «темні місця» і пояснити деякі невмотивовані висловлювання в українській «Енеїді»
09.09.19 | | Минуле
Особистість Івана Франка визначали дві тенденції: традиція та інновація —                     книжність  а творча й особистісна індивідуальність;                                         залежність од впливів  а неодмінне всамостійнення!
27.08.19 | | Минуле
Повноправного повернення Куліша в нашу культуру за незалежної України, на жаль, так і не відбулося
07.08.19 | | Минуле
І Франко, і Куліш остерігали про можливість безкультурної охлократії, бо люди «в душі своїй були і темні, й підлі, такі ж раби, як уперед були»
10.06.19 | | Минуле
Франків ревізіонізм (й авторевізіонізм) полягав у дальшому (і публічному) антикомунізмі. Натомість Франко утверджувався в нових позитивних орієнтирах та ідеалах передусім у сфері національного державотворення
03.06.19 | | Минуле
Переживаючи вікову ревізію своїх поглядів, Франко зближувався з Кулішем – всупереч усталеному уявленню про них як ідеологічних й естетичних опонентів
27.05.19 | | Минуле
Загальновідомою є невдача Франка стати приват-доцентом Львівського університету. Натомість маловідомою залишається його спроба в Чернівецях
01.05.19 | | Минуле
Навернення пізнього Франка до християнства вінчало тривалу світоглядну еволюцію. Свідчення у поетичних творах і науковому та епістолярному дискурсі
11.12.18 | | Минуле