Євген Нахлік

Сценічна діяльність в 1893–1901 роках і відгуки театральних рецензентів на неї
19.05.24 | | Минуле
Твердий народовець Василь Ільницький став репрезентантом двох поколінь галицьких будителів: революційного 1848-го й еволюційних 1860–1880-х.
01.02.24 | | Минуле
Павлик уже 1883 року прямо виступив із публічною критикою марксистської доктрини соціалістичної держави, випередивши в цьому років на тринадцять Франка
05.10.23 | | Минуле
Бувши невисокої думки про художній рівень творів Ільницького, Франко вважав його за українського патріота
23.06.23 | | Минуле
До 200-річчя від дня народження і 150 років запровадження – вперше у світі – української мови викладання в Академічній гімназії у Львові.
31.05.23 | | Минуле
Шевченків досвід показав, що на російських лібералів і демократів покладатися не можна – але й цілковито відмежовуватися од них не варто
29.04.23 | | Минуле
Один із ранніх епізодів змагання ідеологій консерватизму з одного боку й соціал-демократизму та русофільства – з іншого, їх взаємодії та протиборства
02.02.23 | | Минуле
До 100-річчя уродин визначного літературознавця, фольклориста, бібліографа, народознавця, джерелознавця, біографа, франкознавця, лесезнавця
17.01.23 | | Галичина
Шульц – спершу незвичайний і невпізнаваний, а в міру заглиблення у його мистецтво слова щораз більше впізнаваний, близький і зрозумілий
14.07.22 | | Штука
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості  
17.12.21 | | Минуле