Оголошення про введення вийняткового стану.

На підставі пар. 1. зак. з 22. ІІ. 1937. р. про вийнятковий стан проголошується такі постанови Ради Міністрів:

 

ПОСТАНОВИ РАДИ МІНІСТРІВ З ДНЯ 1. ВЕРЕСНЯ 1939 ПРО ВВЕДЕННЯ ВИЙНЯТКОВОГО СТАНУ.

 

На основі пер. 1. зак. з дня 22. лютого 1937 про винятковий стан (Д. З. Р. П. ч. 17, поз. 108) наказується за дозволом Президента Річипосполитої ось що:

 

§ 1.

 

На терені львівського воєвідства уводиться вийнятковий стан.

 

§ 2.

 

Тимчасово припинюється з наслідками, передбаченими у пар. III/7 зак. про винятковий стан такі громадянські свободи:

 

1) особисту свободу, 2) незайманість мешкання, 3) свободу слова, 4) тайну кореспонденції, 5) свободу Товариств.

 

§ 3.

 

Виконання цієї постанови доручується Міністрові Внутрішніх Справ і Міністрові Справедливости в порозумінні із зацікавленими міністрами.

 

§ 4.

 

Ця постанова входить у життя на терені кожного повіту із днем проголошення в місті, що є осередком повітової влади загальної адміністрації, коли ж на це обставини не дозволяють у тому місті — у дні проголошення в осередку відповідної воєвідської влади загальної адміністрації.

 

ВИЙНЯТКОВИЙ СТАН ВХОДИТЬ У ЖИТТЯ ІЗ ДНЕМ 1. ВЕРЕСНЯ 1939. Р.

 

І. У звязку з припиненням особистої свободи (пар. ІІ. т. 1. постанова Ради Міністрів) повітова або воєвідська влада загальної адміністрації може:

 

1) Особи, що загрожують безпеці, спокоєві або публичному ладові піддати без доручення судової влади особистій ревізії та арештові до 8 днів і застосувати у справах карно-адміністраційних тимчасовий арешт до 2 місяців.

 

2) Придержати такі особи в означених місцях на час до 3 місяців (інтернувати) та застосувати супроти них обмеження, конечні з огляду на ціль придержання.

 

3) Визначити їм примусовий побут на час до 6 місяців на визначенім терені, або в якійсь місцевости із забороною залишати той терен, чи ту місцевість (конфінувати), застосовуючи супроти них обмеження, потрібні з уваги на ціль цієї заборони.

 

4) Видалити їx із терену вийняткового стану із забороною повороту.

 

II. У звязку з припиненням поруки незайманости мешкання (пар. 2, т. 2. пост. Ради Міністрів) повітова влада загальної адміністрації може:

 

в осіб, що загрожують безпеці, спокоєві або публичному ладові наказати без припоручення судової влади домову ревізію і зайняти предмети.

 

III. У звязку із припиненням свободи слова (пар. 2, т. 3. пост. Ради Міністрів) воєвідська влада загальної адміністрації може:

 

1) Уводити превенційну цензуру для друків і інших творів, призначених до поширення, або прилюдно їх відтворювати, 2) відбирати друкам та іншим творам, призначеним до поширювання почтовий дебіт та обмежувати їх поширювання, якщо вони загрожують безпеці, спокоєві або публичному порядкові, 3) забороняти видавання нових часописів без попереднього дозволу, 4) забороняти виконувати промисл друкарського і ґрафічного звання особам, що загрожують безпеці, спокоєві або публичному ладові.

 

Повітова влада загальної адміністрації може:

 

5) Конфіскувати і припинювати часописи та конфіскувати друки та інші твори, призначені до поширювання, якщо вони загрожують безпеці, спокоєві або публичному ладові, 6) забороняти займатися поширюванням друків без попереднього дозволу, 7) контролювати й переривати прилюдне відтворювання.

 

IV. У звязку із припиненням тайности кореспонденції (пар. 2. т. 4. пост. Ради Міністрів) повітова влада загальної адміністрації без доручення судової влади може:

 

1) Відчиняти й переглядати кореспонденцію, почтові посилки й контролювати зміст телєґрам тих телєфонічних та радіових розмов. 2) Займати й конфіскувати листування, почтові пересилки та телєґрами, як теж припинювати телєфонічні й радіові розмови.

 

V. У звязку з припиненням свободи товариств (пар. 2, т. 5. пост. Ради Міністрів): 1) Творити нові товариства та їх відділи заборонено без дозволу воєвідської влади загальної адміністрації, незалежно від звичайних вимог, означених обовязуючими приписами, 2) якщо умовини безпеки, спокою або прилюдного ладу цього вимагають, воєвідства або повітова влада загальної адміністрації може припинювати або обмежувати діяльність товариств.

 

На таких самих умовах повітова влада загальної адміністрації може: а) розвести нагляд над діяльністю товариств і переглядати їх акти, б) наказати вперед повідомляти повітову владу загальної адміністрації про кожне засідання влади та орґанів товариств та висилати на ці засідання своїх представників, в) ухилювати або припинювати виконання рішених ухвал влади або орґанів товариств, г) забороняти умов працедавців і працівників, як теж звязаної з цим діяльности.

 

VI. Супроти підозрілих осіб у виконанні на терені вийняткового стану злочину або проступку буде застосований тимчасовий арешт, який можна буде ухилити тільки за кавцією або порукою і тільки за згодою прокуратора.

 

VII. Усі постанови влади загальної адміністрації, видані у звязку з виконанням вище наведених управнень є негайно викональні. Внесені відклики не стримують виконання рішення.

 

VIII. За переступлення наказів і наказів закону з дня 22. лютого 1937 р. про вийнятковий стан або постанов і розпорядків, виданих на його основі, винуваті підпадуть адміністраційним шляхом карі гривни до 5.000 зол. і арешту до 6 місяців, або одній із цих кар. Внесення спротиву або домагання скермувати справу на судовий шлях, не здержує виконання кари.

 

Львівський Воєвода.

 

[Діло]

03.09.1939