Нині набувають чинності нові статті закону про державну мову.

 

У четвер набувають чинності нові статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зокрема, йдеться про сфери транспорту, науки, документообігу. Саме 16 липня минув рік, як почав діяти сам мовний закон.

 

Перелік актуалізованих статей закону нагадав офіс Уповноваженого із захисту державної мови. Нещодавно на цю посаду Кабінет Міністрів призначив Тарас Креміня.

 

 

"Тривалий час наша держава не мала законодавчих механізмів забезпечення норми Конституції про всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Тому наші громадяни не мали належних механізмів захисту своїх прав на отримання інформації та послуг українською мовою. Закон про державну мову нарешті забезпечив ці механізми, чим дав поштовх розвитку української культури та пов’язаних з мовою сфер економіки, створює умови для функціонування української мови як чинника державної безпеки та національної єдності. Як і в багатьох демократичних країнах, «мовний» закон жодним чином не дискримінує інших мов, натомість утверджує державну мову пріоритетною в публічному житті", – прокоментував Кремінь.


Зокрема, набули чинності такі норми закону:

 

– частини друга-шоста статті 22 "Державна мова у сфері науки", які передбачають пріоритет державної мови у сфері науки, дозволяючи також досить широко застосовувати англійську мову, а в деяких випадках й інші мови ЄС (частина перша щодо державної мови у сфері науки набула чинності раніше);

 

– стаття 31 "Державна мова в технічній та проєктній документації", яка передбачає виконання зазначеної документації для органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності державною мовою;

 

– частини третя-п’ята статті 33 "Державна мова у сфері охорони здоров’я", згідно з якими вся медична документація та інша документація закладів охорони здоров’я складається державною мовою (частини перша та друга, які передбачають надання медичних послуг за замовчуванням державною мовою, набули чинності раніше);– частина п’ята статті 36 "Державна мова у сфері транспорту", яка передбачає подання назв транспортних об’єктів і засобів державною мовою (раніше набули чинності інші норми цієї статті, які передбачають, що мовою обслуговування пасажирів за замовчуванням, а також мовою інформації, оголошень, повідомлень, написів, довідкових, диспетчерських служб та зв’язку на всіх видах транспорту є державна мова);

 

– стаття 37 "Державна мова у сфері діловодства, документообігу, листування і звітності громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб", яка передбачає оформлення статутів, рішень, звітів і документообіг зазначених організацій з органами влади, місцевого самоврядування та державними і комунальними підприємствами, установами, організаціями державною мовою.

 

"Шануючи державну мову та неухильно дотримуючись закону, ми маємо демонструвати повагу до прав громадян, сприяти національному порозумінню, розвитку і зміцненню України. Повага до мови та її всебічний розвиток – наша відповідальність перед історією, стале майбутнє України, успішна доля наших дітей", – резюмував Тарас Кремінь.

 

16.07.2020