Справа будови театру руского.

Сими днями відбув комітет будови рускo-народного театру засїданє під проводом заступника голови, сов. Мандичевского, на котрім секретар о. Гошовскій здавав справу з дїяльности комітету за місяцї липень, серпень і вересень. Показало ся, що комітет розвинув акцію збираня складок широко. Доси вислано 2.045 листів з книжочками купоновими, а 53 листів до поодиноких ще осіб. Справлено відтак 18 пушок і 13 з тих розміщено в філіях "Торговлї Народної" і в публичних льокалях. Тепер висилають ся письма з чеками до всїх урядів громадских з просьбою о датки на будову. Рішено вислати такі-ж письма до 83 громад міских Галичини, відтак і до рад повітових.

 

Из справозданя секретаря виходить, що до нинї над 2000 людей в краю заходить ся коло збираня датків та що єсть всяка надїя на успіх, наколи тілько патріотичні збирачі розвинуть відповідний рух, а загал народу, зрозумівши вагу початого дїла, не поскупить ся хоч-би найдрібнїйшими лептами. В руках збирачів на книжочки купонові находить ся капітал до 70.000 зр. Всїх книжочок надрукував комітет на 147.000 зр. і их би належало розібрати всї до одної. Замітне, що доси найшлись лише три личности в краю, котрі відказались від збираня датків з простого, низького антаґонізму до сцени народної. Лиш три индівідуа — се дуже відрадний прояв на звістні галицкі відносини. Замітне дальше і то, що навіть в західній части краю деякі Поляки щиро заходять ся коло збираня складок, а вкінци і се характеристичне, що деякі панове польскі рівно-ж симпатично віднеслись до нашого дїла, приславши більші або менші датки.

 

Купонові книжочки находять ся ще в руху продажнім і мало хто из збирачів впорав ся з ними, хоч треба додати, що деякі патріоти взяли тих книжочок і на кількадесять ґульденів. До каси комітету впливали доси переважно лиш принагодні кладки, роблені на різнородних сходинах, празниках, весїлях і т. д. Деякі патріоти наші устроювали вже нарочні забави [як в Бродах д-р Должицкій і другі], з котрих дохід призначили на будову театру. Стан каси комітету з днем 1 жовтня с. р. виносив враз из давнїйшими на сю цїль зібраними фондами над 6.600 зр. Гроші льокує комітет в паперах цїнних, по части в щадници почтовій. Зібрана сума єсть ще дуже незначна, зваживши, що будова театру нашого у Львові буде коштувати що-найменше 200.000 зр. Однакож уже з половиною тої суми буде можна приступити до будови, а з доходів будинку сплачувати евентуально затягнену позичку. Але поки-що, нинї треба нам передовсїм дбати о интензивне збиранє складок. Час до збираня короткій, ледви три місяцї до кінця року. З днем 1-ого сїчня гасне для нас право публичного збираня датків. А як наглою єсть потреба будови театру, доказує факт, що театральна трупа наша — по відмові їй салї совітом "Народного Дому" — не має нинї відповідного приміщеня на час гостини своєї у Львові і мусить тулитись по закутках, в комірнім на маленьких сценах, де годї виставляти штуки, що потребують ширшої инсценізації і ширших декоративних обстанов... Прикра ся обставина повинна бути для кождого Русина спонукаю до тим пильнїйшого збираня складок, щоби театр наш не був зависимий від таких "совітів", а діждав ся власної, величавої хати в столици галицкої Руси.

 

[Дѣло]

 

09.10.1893