◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Процес у Львові. Завтра, в суботу 15. с. м. о год. 9. в сали II. краєвого карного суду у Львові відбуде ся карна розправа проти Софії Деркач, Настї Федюк, Марії Труш, Марії Пилип, Марії Пістун, Івана Гнїдця, Федька Труша і Луця Жемели — всїх з Гійча пов. Рава руська о злочин нарушеня домашного мира з §.283 зак. кар. і провину збіговиска з §.283 зак. кар. Закинених карних проступків моли обжаловані допустити ся дня 31. марта с. р. в Гійчу на особі, майнї і домівниках місцевого учителя Михайла Табановича, котрий є там правительственним комісарем. Тлом було забранє селянам жорен і невидаванє карток на мливо, цукор, нафту і т. д. через згаданого прав. комісаря. Розправі проводить надрадник Нєвядомський, обжалованих — з котрих перших шість сидить в слїдстві від 1. цвітня с. р. — боронить адвокат д-р Степан Баран.

 

Пласт в ґімназії. Пописові сходини двох чет пластунів зібрали в середу 12. с. м. численну публику до салї Лисенка. Д-р Тисовський точно о 7.15 коротким відчитом познакомив запрошених гостий з сутю пласту. Пласт має на метї викорінити хиби та виробити товариські форми, чого передовсїм треба молодїжи з села, що по тїсних станціях та бурсах не має прямо нагоди навчити ся ходити, бавити ся, говорити, їсти. Пласт се улад молодїжи, в руках котрої спочиває будучність. Опираєть ся на совісти одиницї. І від одиницї вимагає з часом ідеалу. Для того одиницею орґанїзацій є один пластун або пластунка. Вчать ся всего потрібного в житю в дібранім товаристві гуртка (8 пл.). Гурток се вже мала суспільність зі своїм судом, банком, унїверситетом, кооперативами, але без своїх хиб, бо в властї нема часу на обмову. Чи пласт се змаг? Нї, бо в Пласт входять всї роди змагу (спорту). Підготова до війска? Також війскові вправи присвоїв собі Пласт, щоби виробити в своїх членах одну черту характеру. Пласт виховує молодїж не добрих горожан Української Держави. Одна чета отвирає сходини. Десятьох новиків приступає до присяги. Перед ними стрункий хорунжий держить державно-український стяг. Публика підносить ся з місць. Присяга римована. По принятю зголошеня, віддають поданє на письмі п. др. Тисовському, що представляє верховну владу Пласту, а дістають червону виказку і відходячи подають лїву руку. З черги іменовано кількох пластунів розвідниками, що зложили другий іспит, висловлено похвальні признаня для членів, що особливо на се заслужили; за забавою слїдила публава з інтересним напруженєм. Вельми цїкавий був спосіб приниманя ріжних внесків. До чого доведе поширенє Пласту за десять лїт? Про се довідали ся гостї з фантазії молоденького пластуна товариша С., що описав перегляд пластунів за десять лїт коло Шевченкової могили. Воно так і буде, бо так сказав пластун. Гарну гру на многотонї (фортепянї) почули гостї від другого пластуна і вдатну, добірну деклямацію від третього. Державний гимн закінчив четові сходини. Сценїчний образ пластової прогульки знайшов загальне признанє. Ставленє таємничого шатра заімпонувало сестрам, а варенє в гарнім глиновім кітлику добродїйкам. Пластова карність, молодеча веселість, слїдне викінченє звернули на себе загальну увагу. — Фр.

 

Дїло

 

15.06.1918