Постанови в справі українського правопису.

 

З приєднанням Галичини до Генеральної Губернії виринула потреба переглянути ще раз справу українського правопису, бо ж виявилося, що в нас тут і там помітні ще деякі, хоч і невеликі та несутні, відхили від тих правописних правил, що їх установили впорядковані проф. д-ром І. Зілинським два видання "Українського правопису", виданого в Кракові 1940 і 1941 року.

 

Для повного узгіднення української правописної системи Провідник Українського Центрального Комітету покликав окрему Комісію, до якої, крім редактора згаданих видань правопису проф. д-ра Івана Зілинського, увійшли проф. д-р Василь Сімович як фахівець-мовознавець, д-р Володимир Радзикевич як представник педагогічних кіл, ред. Михайло Демкович-Добрянський від УЦК, при чому Комісія кооптувала для своїх праць іще ред. Осипа Боднаровича як представника преси, д-ра Григорія Лужницького як голову Спілки українських письменників та проф. Олександра Панейка як редактора "Правописного Словника" Ізюмова, що вийшов 1941 р. заходом Українського Видавництва.

 

Комісія на цілому ряді засідань переглянула згадані попередні видання правопису та узгіднила, за рефератом проф. Сімовича, поправки і доповнення, які увійшли до третього виданню правопису, що появилося якраз у цих днях друком під заголовком "Український правопис", упорядкував Іван Зілинський, третє доповнене видання, Краків-Львів 1943, Українське Видавництво.

 

Подаючи до відома хід остаточного устійнення правописних правил та вістку про їх появу друком, вводить їх Український Центральний Комітет у вищезазначеному оформленні як обов'язковий та доручає всім своїм клітинам — Українським Допомоговим (Окружним) Комітетам, Делеґатурам, мужам довірія, всім Об'єднанням Праці і Українським Освітнім Товариствам — додержувати їх у практиці. Вся українська преса, всі установи та ціле громадянства теж послідовно будуть придержуватися цього правопису.

 

Воднораз Український Центральний Комітет повідомляє, що Головний Відділ Науки та Навчання в Уряді Г. Г. своїм розпорядком з дня 19 грудня 1942 р. ч. 15362/42 У. 32 допустив вищезазначені правописні правила до вжитку в школах з українською мовою навчання Г. Г. як єдиний дозволений правопис.

 

Краків, дня 22. І. 1942.

 

Д-р Володимир Кубійович, Провідник Українського Центрального Комітету.

 

[Краківські вісті]

26.01.1943