В справі театру руского.

 

Дня 26 н. ст. грудня відбулось під проводом проф. Н. Вахнянина друге засїданє артистичного комітету театрального. З краю зволили прибути пп. Волод. Левицкій з Станиславова і д-р Евг. Олесницкій зі Стрия. З місцевих членів явились пп.: Из. Белей, проф. Коцовскій, референт театральний проф. К. Лучаковскій, д-р Ом. Огоновскій і п. Ив. Франко. До нарад запрошено також будучого адміністратора театру, п. Винницкого.

 

Проф. Н. Вахнянив відкрив засїданє коротким словом зазначуючи задачу, яка стоїть перед комітетом артистичним. Задача та лежить головно в збагаченю репертуару театрального чи то творами ориґінальними нашої драматурґії, чи творами драматургії европейскої. Належить при тім застановитись: котрі твори з дотеперішного репертуару мали би випасти, а котрі належало би справити. Именно провінціяльна публика руска має право жадати, щоби сцена наша знакомила єї з цїнними творами драматурґії европейскої. При тім треба репертуар наш засилати і красшими плодами драматично музикальними.

 

Референт театральний, проф. К. Лучаківскій здав відтак справу з теперішної дїяльности видїлу "Бесїди Рускої". Видїл приймив в цїлости проєкт артистичного комітету що-до перенятя сцени нашої у власний заряд і покінчив вже з малими виїмками зложенє персоналу артистичного. Поки що видїл задержав весь персонал давнїйшій. В міру потреби сили ті будуть доповнювані, а з давнїйших будуть усувані ті, котрі би сценї народній не могли або не хотїли служити так, як вимагає така поважна институція. Референт обговорив широко і критично поодинокі личности персоналу артистичного, их похвальні і слабші прикмети, і вказав на личности, котрі треба би доконче придбати для сцени рускої. Відтак подав до відомости, що для заведеня строгого ладу уложено реґулямін для персоналу артистичного, і пояснив, на яких услівях видїл "Бесїди" анґажує персонал артистичний. Режісерію штук народних зі співами думає видїл передати п. Костеви Підвисоцкому, котрий, пробуваючи довшій час в Россії, при тамошних трупах театральних, набрав відповідної рутини. Справа, кому віддати режісерію оперетки як і драмату взагалї, ще не порішена. До того треба би ще прибрати деякі нові сили.

 

Потім обговорено дуже основно дотеперішний репертуар і означено точно, котрі штуки мають рішучо випасти з репертуару на будуче. В найблизшім часї увійдуть в репертуар слїдуючі твори: 1) комедія в 4 дїях "На різних мовах" Дмитра Марковича. 2) "Безталанна" Карпенка Карого [перероблений драмат "Хто винен"]. 3) "Чумак", оперета Пархимовича. 4) "По ревізії", одноактівка Кропивницкого. 5) "Без світу", драма Старицкого. 6) "Титарівна". Штуки під 2), 4) і 6) вже підготовляють ся і будуть небавом виставлені. З европейскої драматурґії увійдуть на разї в репертуар: 1) "Ворог люду" Ибзена. 2) "Розбитий збанок" Кляйста, в перекладї п. Ив. Франка, і 3) "Утрачений рай" Фульди. З опереток пійдуть: 1) "Циганка Аза" Старицкого, перерібка штуки "Chata za wsią" з музикою Носковского і 2) "Іонатан", котру вже підготовив директор Биберович. Також єсть надїя, що деякі конкурсові драми будуть виставлені на нашій сценї.

 

Ухвалено відтак: 1) Щоби засїданя комітету артистичного відбувались правильно, раз на місяць. 2) Щоби члени комітету, замешкалі у Львові, слїдили за премієрами в львівскім театрі ґр. Скарбка в тій цїли, щоби лучшими творами засилювати репертуар театру руского. 3) Щоби члени артистичного комітету безперестанно наглядали театр наш на провінції і здавали справу з єго розвою.

 

В діскусії над всїми справами брали живу участь всї присутні члени. По при діскусію над біжучими справами розвелась ширша річ про питанє: як би належало передовсїм виставляти наші народні драми і оперети? Комітет прийшов до пересвідченя що режісерія тих штук була доси прімітивна і мало старанна, именно що до инсценізації. Належало би тим штукам додати відповідного блеску, а тогдї наші питомі річи, именно драматично музичні, заступали би чужі опереткові штуки. Дуже цїнні заміти поробили в тім напрямі проф. Коцовскій і д-р Олесницкій. Богато заслужив ся для збогаченя нашого репертуару п. Волод. Левицкій, звернувши яко добрий знаток репертуарів україньских труп, увагу комітету на штуки, які би належало придбати з Россії.

 

Комітет артистичний уконституував ся вибравши одноголосно головою проф. Н. Вахнянина а секретарем проф. Волод. Коцовского.

 

[Дѣло]

 

30.12.1892