Для відбудови нашого житя.

Львів, 30. сїчня 1917.

 

В справі відбудови українських економічних, культурних і просвітних орґанїзацій відбуло ся в понедїлок дня 29. с. м. під проводом д-ра Костя Левицького засїданє Видїлу Ради Краєвого Союза ревізійного при співучасти відпоручників краєвих інституцій: "Просвіта" (дир. Ганяк), Сїльський Господар (д-р Макух, д-р Величко, реф. Павликовський), Товариство педаґоґічне (д-р Макарушка), Днїстер (д-р Федак), Земельний Банк гіпотечний (д-р Кульчицький), Краєвий Союз кредитовий (д-р Голубович), Краєвий Союз консумційний "Народна Торговля" (реф. Е. Нагірний, люстратор Семчишин), Краєвий Союз господарсько-торговельних спілок (дир. Коренець), Краєвий Союз молочарський (дир. Кисїлевський) і Краєвий Союз збуту худоби (д-р Макух).

 

По відкритю засїданя Головою дир. Омелян Саєвич начеркнув як задачу cеї "Спільної Орґанїзації для відбудови":

 

1) обдумувати і вишукувати на спільних засїданях способи і дороги до віднови поодиноких орґанїзацій, розсїяних по краю;

 

2) слїдити за способами користаня з фондів публичних, призначених на відбудову краю;

 

3) старатись всякими можливими способами, а з осібна через українських відпоручників до дотичних централь відбудови краю, о узисканє всяких подрібних інформацій і о узисканє різнорядного трактованя українських інституцій з прочими інституціями в краю при відбудові;

 

4) взаїмно собі помагати при відбудові у всїх напрямах, а з осібна через спільне видаванє друком потрібних поучень, квестіонарів ітп.;

 

5) взаємно себе контролювати на спільних засїданях, щоби робота відбудови не спинювала ся непотрібно, а поступала можливо скорим ходом наперед;

 

6) в сїй спільній роботї приймаєть ся принцип подїлу працї в тім розуміню, що кожда з краєвих інституцій, репрезентована в "Спільній Орґанїзацїі відбудови", задержує свою повну автономію і працює над відбудовою своїх, собі приналежних орґанїзацій в краю.

 

Як найблизшу задачу "Спільної Орґанїзації відбудови", що як раз тепер є на часї, зачеркнув референт:

 

1) виєднати в краєвих централях відбудови рівномірне трактованє українських інституцій з прочими інституціями в краю;

 

2) спонукати сї інституції, що розсїяні по краю вже є чинні, щоби в міру потреби безпроволочно скористали з помочи, яку удїляють краєві централї відбудови;

 

3) старати ся всїма можливими способами відновити і привернути до житя ті інституції і орґанїзації в краю, які ще доси не є чинні.

 

Потім порішено отсї внесеня референта:

 

1) просить ся українських відпоручників до краєвих централь відбудови поперти всї змаганя "Спільної Орґанїзації відбудови" в справі відбудови українських інституцій;

 

2) признаєть ся як конечно потрібне, щоби кожда з наших краєвих інституцій спонукала свої (собі приналежні), вже дїяльні підорґанїзації в краю, щоби вони в міру потреби безпроволочно скористали з помочи, удїлюваної з фондів, призначених на відбудову краю;

 

3) признаєть ся як конечно потрібне, а) що би кожда краєва інституція в своїм обємі дїяльности безпроволочно підняла всї можливі заходи в цїли урухомленя тих своїх по краю розсїяних інституцій, які ще доси дїяльности не розпочали, та б) зібрала потрібні дані що до теперішного стану їй приналежних інституцій в дорозї обіжників і квестіонарів, по можности як найскорше;

 

4) поручаєть ся президії "Спільної Орґанїзації відбудови" для удержаня одноцїльности акції в порозуміню і при співучасти дотичних краєвих інституцій виготовити друком потрібні поученя і квестіонарі, які мають бути залучником до подань о поміч до краєвих централь відбудови.

 

5) просить ся всї краєві інституції, заступлені в "Спільній Орґанїзації відбудови" переслати президії сеї орґанїзації по можности як найскорше проєкт квестіонарів, які уважали би за вказане розіслати;

 

5) кошти друків покривати будуть поодинокі краєві інституції в відношеню до запотребованя дотичних друків, а евентуальні дальші кошти адмінїстрації покривають всї інституції по можности рівномірно.

 

По ухваленю сих рішень, приступлено до точки другої. Дир. Коренець зреферував справу віднови приватної і спілкової торговлї. В дискусії забирали голос пп. д-р Кульчицький, д-р Говикович, дир. Рожанський, д-р Макарушка, люстратор Семчишин, д-р Макух, дир. Саєвич, д-р Витвицький, ревіз Стернюк, реф. Е. Нагірний, дир. Кисілевський і д-р Федак. Почім дальшу дискусію відложено на слїдуюче засїданє.

 

[Дїло]

31.01.1917