Оголошенє конкурсу.

Видїл краєвий Королества Галичини і Володимирії з В. Кн. Краківским розписує сим конкурс з преклюзійним речинцем до кінця місяця вересня 1891 на ориґінальні рускі твори сценічні, з обсягу драмату, поважної комедії і народних штук зі співами або без співів, такого обєму, щоби заповнили цїлий вечір театральний.

 

Працї конкурсові треба посилати в повисшім речинци під адресою Видїлу краєвого у Львові заосмотрені знаком або девізою автора, котру треба помістити також на замкненій кувертї, містячій в собі имя, прізвище і адрес автора.

 

Працї друком вже оголошені і також виставлені на якій будь сценї, навіть аматорскій, виключають ся від конкурсу. Також не допустить ся до преміованя праць авторів вже неживучих, хотяй би они дотепер не були огошені.

 

В протягу трех місяцїв по упливі конкурсового речинця наступить рішенє конкурсу і признанє нагород окремою комісією конкурсовою, котра збере ся у Видїлї Краєвім під проводом Маршалка краєвого або єго заступника. До сеї комісії запросив Видїл краєвий:

 

1. В. Д. ґр. д-pа Станіслава Баденіого, посла до Сойму краєвого;

 

2. Вп. Василя Ильницкого, члена надзираючого комітету рускої сцени;

 

3. Вп. Плятона Костецкого, літерата;

 

4. Вп. д-ра Омеляна Огоновского ц. к. професора руского язика і літератури у львівскім університетї;

 

5. Вп. д-ра Стефана Смаль-Стоцкого, ц. к. професора руского язика і літератури в університетї черновецкім;

 

6. Вп. Олександра Барвіньского, ц. к. професора учительскої семінарії у Львові;

 

7. Вп. Дамяна Гладиловича, ц. к. професора ґімназії академічної у Львові;

 

8. Вп. д-ра Юліяна Целевича, ц. к. професора ґімназії академічної у Львові;

 

9. Вп. Володимира Коцовского, ц. к. професора ґімназії академічної у Львові;

 

10. Вп. д-ра Евгенія Олесницкого, кандидата адвокатури у Львові;

 

11. Вп. Николая Шухевича, кандидата адвокатури у Львові;

 

12. Вп. д-ра Дамяна Савчака, члена видїлу краєвого.

 

Комісія конкурсова рішить більшостію голосів і признасть три нагороди, а именно одну в сумі триста (300) зр., другу в сумі двіста пятьдесять (250) зр. і трету в сумі двіста (200) зр. а. в. трем творам, узнаним за найлїпші з помежи надісланих на конкурс, без взгляду на рід твору, щоби лише належав до родів, поданих в сїм оголошеню. Тож комісія може признати всї три премії творам одного рода.

 

Оголошенє результату конкурсу в публичних письмах і виплата нагород наступить в місяци грудни 1891.

 

Нагороджені твори стають власностію товариства "Рускa Бесїда" у Львові з виключним правом вистави их на сценї.

 

Рукописи надіслані на конкурс зверне ся властителям на их кошт разом з замкненими кувертами, єсли Видїлови краєвому вкажуть свої адреси в иншій спосіб.

 

З Видїлу краєвого Королевства Галичини і Володимирії з Вел. Кн. Краківским.

 

Львів дня 24 лютого 1891.

 

[Дѣло]

19.03.1891