Уривок невідомого драматичного твору

Ой, товариші, товариші, то ви хочете, аби моя Варвара тут сіла на ослін та сиділа тихо, та слухала та мовчала ти­хо до кінця! Приходжу я з послідньої академії, година може друга, може далі як за північ, вікна сліпі, пес мною ра­дується, коні фиркають, корови спо­кійно дишуть, гадаю, коби ще тихо за­сунутися до хати, аби не вчула. Я й голоден, лиш цей чай, що ту обпився, бовтнеться в животі, але голод голодом, коби єї не збудити. Тихосенько за­сунувся, прилип до голої лави та й слава босу, ая богу, дідькові слава, не єму. Жінка ніби крізь сон говорить, чухається, обертається, стогне, чую — встає, світить каганець, а я — очі до кута.

 

— Ото, господар, ходить ночами, як парубок, аби він повечеряв, як газди, теплої страви, аби поглянув на худіб­ку, чи вона здорова, або поміг жінці, ні. він ходить пітьмою та кістки перевер­тає в цілім світі, а Сибір, а Київ, а Польща, а Україна. Згадай єму лише Україну, то облизується, як пес до са­ла, очі горять і жінку забуває і діти. Боже мій, боже, хто тоту Україну ви­шукав, і жандарі його возять, як зло­дія і розвідують і перекидають все з предковіку, а він нічого, най жінка пла­че най пропадає, аби Україну віднайти.

 

Я мовчу.

 

— Бога ви не знаєте всі разом у тій читальні, до церкви ходити ні, спові­датися ні, піп у вас ошуканець, лиш читальня церква, а Україна бог. Коби сторонами милями ходити на віча та збори ще перед війною, то ти лишав жнива та біг, як пес, за тим Кирилом, а ти, дурна Варваро, роби сама, гаруй!

 

Я мовчу та гадаю: оце академія!

 

— То вже тобі замурувало, ти ук­раїнче собачий! Страва задубіла в пе­чі, аби він прийшов, як газди, та збудив  та сказав: жінко, дай їсти, я, небого, голоден, а я би встала та загріла, як  належиться, аби він не був як наймит, що без вечері лягає.

 

Я мовчу та гадаю: це добре вже, мо­же дасть їсти, та ще при цій гадці більше зголоднів.

 

— Але де він схоче їсти у жінки, вони позасідають у тій читальні, як бур­гири, гарбату пьють, до гарбату руму та й бог знає ще шо додадуть, а тебе, жінко, най чорт хапає, щось скаправіла коло печі, вечерю готовлячи, в тебе очі червоні, а я найду чорні, блискучі. Ти гадаєш, шо я не виділа через вік­но, але я наберу каміння в запаску, бігме, наберу, то я вас всіх від тої чи­тальні порозгоню!

 

Я мовчу, але гадаю: зараз буду бити. Встаю я, нічо не кажу, а вона видить, що вже недобре, відхилила затулу та витягає вечерю та на стіл кладе. Га­даю, ліпше попоїсти, ніж бити. Як я наївся, то Варвара подобріла і стала ласкавіша. А я погадав собі — вже то­го чаю в нашій академії не буде.

 

Антось.

 

Голосуйте, за жінками хто і за чаєм хто, а хто против.

 

Учителька.

 

Може нас жінок ту не треба, ми са­мі уступимо.

 

Василь.

 

Пані учителько, ви говорите так, як­би вас хто мав намір викидати відса, прошу вас, ніяка Варвара ані не думає вас ганьбити, а ви нам потрібні. А чо­му вас Варвара не обиджує? Тому, що ви сукню маєте. Якби ви в запасці хо­дили, то тоді і ви і ми пропали би, бо видите, ваша Варвара гадає, що нас до спідниці не тягне, лиш до червоної за­паски.

 

Хорунжий.

 

Хам, хам, подлий хам!

 

Антось

 

Пане хорунжий, не скачіть, але за обиду зложіть зараз двісті марок.

 

Василь

 

Нічого образливого жінкам я не хотів сказати, пан хорунжий вдає польського графа і хоть має кожушину з тороками та гепає ціпом в стодолі, таки хоче, щоби були хами. Як такому панові без хама обійтися!

 

Хорунжий

 

Хто говорить по-крапралськи — цей хам, чи він мужик, чи міністер, вчіться ж з жінками поводитися чемно!

 

Василь.

 

То правда, що у вас, панків, це за му­жиків є закон, щоби жінці ніколи правди не казати. Як зачнете коло дівки тупцювати та говорити клей та клеєм єї обмазувати й то роками цілими, то ваші панни від тої обметиці побіліють і послабнуть і руки їм трясуться, і врешті як від того брехливого балакання вам зуби повкладають, а дівкам очі по­меркнуть—тоді аж ви женитеся. І одно і друге вже немічні від тої довголітньої брехні. В нас не так. Впало тобі в око і хочеш єї, кажи єї, носи дарунки, об­німай міцно аби аж кості дзвеніли, а ві­деш з клас — женися.

 

Хорунжий.

 

А як женився, то бери бук та бий та до читальні не пусти.

 

Василь.

 

То також дурнота вас усіх учених, що мужики жінки б’ють, але нехай всего я вам не годен спростувати. Ви собі запам’ятайте, пане хорунжий, шо котра в нас віддається, то має діти — і то зараз, а як має діти, то до читальні не може йти, бо не годна всидіти і па­зуха буде мокра від молока. Наші жін­ки мають ціцьки не на те, щоб пани офіцери бряжчали за ними шабельками та блуд творили, але на те, щоби дітей годували. Погодує своє, то приходить сусідка: ой, сусідко, йду до міста на термін, кабисте отак за дві годині по­годували моє мале. Прибігає дівчина, вуйко мама такі слабі, що хто знає, чи ніч переночують, йдіть та дайте ціцьки, а само дівча вже з ніг валиться, бо ко­лише дитину цілими ночами. Або й та­ке буває, що й приходить таки мужик та ніби щось мне, мне, а врешті, нігде правди діти, каже — та прошу вас, ку­мо, йдіть погодуйте дитину, жінка по­кинула, а в хаті не можна втриматися. То вже вона єго добре бере згори за жінку, але з грудьми біжить до покине­ної дитини. Цеї сорти жінки в читаль­ні а ще зечером сидіти не будуть, хіба наберемо чорт знає що, а чай не пиймо, як то наших жінок те лютить. Голосуй­мо!

 

Антось.

 

Не допустити жінок і викинути чай— перейшло більшостю. Чи на цім вечорі кіньчимо нашу академію! Лиш не го­воріть так багато, переслухати тяжко.

 

Михайло.

 

Давно вже я зі своїм дідом, старим Назаренком, пішов сіяти, ви ще єго па­м'ятаєте, котрі старші. Спряг мені дід коні до борін, взяв сіву на плечі, про­стоволосий, грива сива, а пазухи вітер віддув. Дід сіє, а я за ним волочу. Але дивлюся, а дідові цюрить кров з подертого черевика. Діду, діду, гукаю, таже кров цюрить з ноги, станьте. Єй, брьи, брьи, який ти дурний, то першу сіву та й ту перестати. І досіяв дід сіву до кінця гонів а за собою ли­шив стежку- крові. Потім стягнув чере­вик, післав мене за збанком з водою і за хлібом, витяг тріску, вимив рану, за­ліпив хлібом та вдер кусень рукави і завинув рану. А мене ймив та й танцює, я регочуся, дід такого тропіка ріже, аж кобили дивуються, а я з ним. Мой, весна найкраща зі всего на світі. Жайворонки співають над нами, а дід пшеницю їм кидає вгору та кричить, їж яру пшеничку та співай дідові, бо якось не знаю, чи не другу весну буду ще слухати твойого співу, наша пташко.

 

І таки того року вмер...

 

Антось.

 

До річі, до річі.

 

Семен.

 

Та яке до річі, все є до річі. А як прийду в вечір трудний та заки постоли розшнурую, то й без вечері всну, а рано заки зашнурую, то жінка і без снідання гонить в поле. Стежки просихають, діти всі, як пчоли, повилітали з хати, сонеч­ко вже горою йде, яка тут академія, від­кладаємо.

 

Василь.

 

Я, товариші, на весну до нічого не придатний, жінка не дає добре їсти, все кричить за піст, міх з плечей не злазить — сій та сій. Вже в неділю трохи обмиюся та вийду між люди Дай покій тій академії на весну.

 

Четар.

 

Я розкажу вам за частину весни в ме­не дома. Одже так:

 

— Жінко, дай хліб, най піду підголи­тися, — мій тато каже.

 

Бере під паху боханець хліба і суне до горбатого до цего Івана, шо носить бороду, як цісар Франц Йосиф. Сидить там в гурті від досвіта та до семої го­дини тай приходить як з поєдинку, так як би видержав атаку на кілька шабель.

 

— Старий, мой, а він же тобі за хліб посік ціле лице та виліпив на тебе цілу книжку папірків.

 

— Борода, — каже, — друже тверда В мене.

 

— Та шовкова вона в тебе не є. Але кілько ти тих хлібів вже за ту бороду виносив — мой, мой, старий.

 

— Давай води, митися.

 

Одна миска — болото, друга — боло­то, мама ще дає: знов чорна.

 

— Мой, старий, ти йди до Прута та ще й там піде смуга від тебе.

 

Бере води в цебрик, шурує, тре.

 

— Ні, старий, до тебе треба сапи. — Врешті тато вириваєся з рук та до рушника, а рушник зараз — як ганчірка.

 

— Ти, старий, так, як свиня нешкреп­тана, то як же я тобі білу сорочку маю дати?

 

— То давай чорну, мені одно, а до божого дому піду.

 

— А люди щоб сказали: о вже стара не газдиня, от яку сорочку на старого натягнула!

 

А як почне тата чисати та натягати сорочку та защинкувати...

 

— Ой, ти, стара, ціпко ти непасна, як я маю вірити тобі, що ти слаба та ги­неш, а ти мене, як пса, кундасиш.

 

Та як вже збере тата, обмиче, та попотягає тай каже:

 

— Йди, вже, йди, бо давно видзво­нили.

 

І тато гарно вбраний дубає, а мати виходить за ним аж на ворота, та огля­дає, чи хибує йому чого ше.

 

— Але сонечко, стара, але ясно, весна, красна.

 

А мати входить до хати тай каже до нас:

 

— Ще старий дубач, як єго прибери,  то ще виглядає.

 

І мати рада сідає проти сонця та щось  нагадує давнє.

 

В другій частині то так:

 

Тато приходить з коршомки вже більш бадьорий, веселий.

 

— Но, стара, ти не вмирай, бо, бігме, оженюся. Я трішки з людьми побув, ти, стара, не воркоти, бо я так, знаєш, люб­лю і вдарити.

 

— Агій, публіко, то ти, старий, при дітях великих не стидаєшся до мене так говорити!

 

— Я знаю, що жінка має чоловіка слухати — і решта, а діти, діти най здо­рові будуть. Оцей наш офіцир, програв своєго цісаря геть, та ще гонору не втратив, бо така воля божа, але цісарь стратив і гонор, краї, податки, військо, єму гірко, прогнали геть. А ти прийшов собі до свого тата, на грунт тай жий. не журися! Але Україна вам змулила серце, я знаю, панів чужих вигнати та самим стати панами. Най би бог благо­словив, але пани міцну руку тримали з другими панами то й замогли. Ви їх тро­хи під ребра пощупали, а пани дуже шкоботливі на тілі... Кажете, що Украї­на таки повстане, най бог благословить, але беріться кріпше, не розпускайте му­жиків, а самі также шукайте собі помо­чі... Стара, ти не даш їсти, не даш...

 

А як тато вже попоїсть, то мати сте­лить єму на траві, проти сонця і тягне, аби йшов спати.

 

 — Пити єму, ая, таке вже слабе, як куря, пити єму ще треба, йди вже від­почивай, йди вже.

 

— Ти, стара, мене підходиш з цим спанням, ти відай, черес з мене здій­маєш, бо я грошей не дораховуюся, нема всіх грошей, бігме, нема. — І тато вже лежить та все балакає за гроші, а мати тримає ремінь в руках та каже: йди старий, йди, ніби ти пам’ятаєш, кілько в тебе грошей, от говориш...

 

І сидить мати коло него та все щось шепче чи молиться чи так дальше дис­кусію воде з батьком — не знаю.

 

Хорунжий.

 

Прошу нашого писаря вписати це оповідання в нашу книгу.

 

Антось.

 

Рішено відложити нашу академію до зими, тепер ще оглянемо наш пом'яник, який товариш Іван нам списав.

 

 

==============

«Рад. мистецтво», 1946, 18 грудня.

18.12.1946