До укладення договору про передачу Литовській республіці міста Вільно і Віленської області і про взаємодопомогу між Радянським Союзом і Литвою

Протягом 3—10 жовтня в Mocкві відбувалися переговори між наркомзаксправ товаришем Молотовим і міністром закордонних справ Литви п. Урбшіс в питанні про укладення договору про передачу Литовській республіці міста Вільно і Віленської області і про взаємодопомогу між Радянським Союзом і Литвою. В переговорах взяли участь товариші Сталін, Потьомкін і повірений в справах CPCР у Литві товариш Поздняков, a з боку Литви заступник голови Ради міністрів Литви п. Бізаускас, командуючий литовською армією генерал Раштакіс і литовський посланик у Москві п. Наткевічіус.

 

Переговори закінчилися підписанням 10 жовтня договору про передачу Литовській республіці міста Вільно і Віленської області і про взаємодопомогу між Радянським Союзом і Литвою.

 

Договір

 

про передачу Литовській республіці міста Вільно і Віленської області і про взаємодопомогу між Радянським Союзом і Литвою

 

Президія Верховної Ради СРСР, з одного боку, і Президент Литовської республіки, з другого боку, в цілях розвитку, встановлених мирним договором від 12 липня 1920 року дружніх відносин, заснованих на визнанні незалежної державності і невтручання у внутрішні справи іншої сторони;

 

визнаючи, що мирний договір від 12 липня 1920 року і договір про ненапад і мирне розв'язання конфліктів від 28 вересня 1926 року, як і раніш, є міцною основою їx взаємних відносин;

 

переконані, що інтересам обох сторін, які договорюються, відповідають визначення точних умов, забезпечення взаємної безпеки і справедливого розв'язання питання про державну належність міста Вільно і Віленської області, незаконно відторгнених Польщею від Литви;

 

визнали необхідним укласти між собою нижчеподаний договір про передачу Литовській республіці міста Вільно і Віленської області і про взаємодопомогу між Радянським Союзом і Литвою і призначили для цієї мети своїми уповноваженими.

 

Президія Верховної Ради СРСР: В. М. Молотова, Голову Ради Народних Комісарів і Народного комісара закордонних справ,

 

Президент Литовської республіки:

 

Юозаса Урбшіс, Міністра закордонних справ, які уповноважені, по взаємному пред'явленні своїх повноважень, визнаних складеними в належній формі і належному порядку, погодились про таке:

 

Стаття І.

 

В цілях закріплення дружби між СРСР і Литвою місто Вільно і Віленська область передаються Радянським Союзом Литовській республіці з включенням їх у склад державної території Литви із встановленням межі між СРСР і Литовською республікою, згідно з доданою картою, при чому докладніше цей кордон буде описаний в додатковому протоколі.

 

Стаття II.

 

Радянський Союз і Литовська республіка зобов'язуються подавати один одному всяку допомогу в тому числі і воєнну, в разі нападу або загрози нападу на Литву, а також в разі нападу або загрози нападу через територію Литви на Радянський Союз з боку будьякої європейської держави.

 

Стаття III.

 

Радянський Союз зобов'язується подавати Литовській армії допомогу на пільгових умовах озброєнням та іншими воєнними матеріалами.

 

Стаття IV.

 

Радянський Союз і Литовська республіка зобов'язуються спільно здійснювати захист державних кордонів Литви, для чого Радянському Союзові надається право тримати в установлених за взаємним погодженням пунктах Литовської республіки своїм коштом суворо обмежену кількість радянських наземних і повітряних озброєних сил. Точне місце перебування цих військ і межі, в яких вони можуть бути розташовані, їх кількість в кожному окремому пункті, а також всі інші питання, як от господарського, адміністративного, юридикційного характеру та інші, які виникають у зв'язку з перебуванням радянських озброєних сил на території Литви, згідно з цим договором регулюватимуться спеціальними погодженнями.

 

Необхідні для цієї мети ділянки і будівлі відводитимуться Литовським урядом на правах оренди по доступній ціні.

 

Стаття V.

 

В разі загрози нападу на Литву або на СРСР через територію Литви, обидві сторони, які договорюються, негайно обговорять становище, що створилося, і вживуть усіх заходів, які будуть за взаємним погодженням визнані необхідними для забезпечення недоторканості території сторін, що договорюються.

 

Стаття VI.

 

Обидві сторони, які договорюються, зобов'язуться не укладати будьяких союзів або брати участь у коаліціях, спрямованих проти однієї з сторін, що договорюються.

 

Стаття VII.

 

Проведення в життя цього договору ні в якій мірі не повинно зачіпати суверенних прав сторін, які договорюються, зокрема їx державного устрою, економічної і соціальної системи, воєнних заходів, і, взагалі, принципу невтручання у внутрішні справи.

 

Місця перебування радянських наземних і повітряних озброєних сил (ст. IV цього договору) при всіх обставинах залишаються складовою частиною території Литовської республіки.

 

Стаття VIII.

 

Строк дії цього договору в частині, яка стосується зобов'язань взаємної допомоги між СРСР і Литовською республікою (ст. ст. ІІ і VII), — 15 років, при чому, якщо за рік до кінця вказаного строку одна з сторін, які договорюються, не визнає необхідним денонсувати встановлених на строк постанов цього договору і постанови автоматично зберігають силу ще на наступні 10 років.

 

Стаття IX.

 

Цей договір вступає в силу з обміном актів про ратифікацію. Обмін актів буде проведений протягом шести днів з дня підписання цього договору в місті Каунас.

 

Цей договір складений у двох оригіналах, російською і литовською мовами, в місті Москві 1 жовтня 1939 року.

 

В. Молотов, Ю. Урбшіс.

 

[Червона Україна]

12.10.1939