Перший український шкільний конґрес і вистава У.П.Т.

Рік 1914, ювилейний рік Шевченківський, розбудив на цілім просторі нашої землі високий підєм духа і дав почин до нових великих дїй, що мають увіковічнити трівким памятником імя Пророка України. І українське Педаґоґічне Товариство порїшило звеличати гідно імя Того, що рідне слово поставив на сторожі національного розвитку, те слово яке нинї дає нам змогу на основі рідного шкільництва поступати вперед, розвивати ся духово, кріпшати полїтично.

 

Щоби і в істориї нашого Товариства рік 1914 не проминув безслїдно, устроює У. П. Т. в сім році в початках падолиста перший український шкільний конґрес, який має дати нашій суспільности суцільний образ розвитку українського шкільництва від його починів, представити наші здобутки для рідної школи, вказати шляхи, якими ся робота повинна поступати в будучности. З огляду на короткий час треваня конґресу (2 днї), а важні, актуальні справи, які треба обговорити, всї засїданя конґресу будуть плєнарні, всї реферати такі, що їх кождий учасник повинен вислухати, передискутувати, передумати. Тим то й теми, які вибрали ми до зреферованя на сім першім конґресї, не гублять ся в детайлях, а обнимають цілість наших шкільних потреб і завдань. Ось вони:

 

1. З істориї розвитку нашого шкільництва від найдавніших часїв до нинї (реф. проф. Михайло Грушевський).

 

2. Суть, задачі і середники образованя і шкоди (д-р Іван Копач).

 

3. Нинїшний стан українського шкільництва на цілім просторі нашої землї і його найближчі і найпекучійші завданя (реферат збірний, назвиска референтів подамо пізнїйше).

 

4. Горожанське вихованє молодїжи (о. Т. Лежогубський).

 

5. Дім і школа (Конст. Малицька).

 

6. Праця і школа і праця в школї (проф. Іван Боберський).

 

7. Образованє учителїв (реферат ще не обсаджений).

 

8. Наша педаґоґічна лїтература і її найпекучійші потреби (д-р Остап Макарушка).

 

9. Найновійші способи і середники вихованя і образованя (дир. Андрій Алиськевич).

 

На виставу увійдуть:

 

І. Шкільні підручники: а) усї українські шкільні підручники для шкіл народних, середних чи фахових, які колинебудь появили ся у нас в Галичинї, на Буковинї, на Угорській Руси, на Українї, в Америці; б) неофіцияльнї підручники виданя товариств чи приватних осіб для шкіл чи курсів; в) замітнїйші заграничні шкільні підручники.

 

II. Педaґоґічні видавництва: а) методичні підручники для учителів ріжної катеґориї; б) педаґоґічні часописи і видавництва для учительства; в) взірцева учительська біблїотека.

 

ІІІ. Видавництва для дїтий і молодїжи: a) книжки для дїтий; б) часописи; в) малюнки і забави; г) взірцева українська біблїотека дїточа.

 

IV. Наукові середники: а) взірцева збірка природнича і фізикальна для шкіл народних; б) шкільні знаряди і прилади, унаглядняючі науку, помислу самих учителїв або виробу учеників; в) мапи, образи, рисунки до науки лїтератури, ґеоґрафії і істориї Руси-України; г) вибір лєктури для молодїжи в доповненю до науки рідної лїтератури; д) взори до ручних робіт жіночих в народнім стилю.

 

V. Праці дїтий: а) вироби слєйду; б) модельованє; в) ажурні роботи; г) рисунки дїтий; д) витинанки; е) вишивки; ж) рукодїльні вироби (кошикарство, переплентництво і т. п.)

 

VI. Праці учителїв: а) педаґоґічні розвідки; б) лїтературні праці; в) малюнки, рисунки; г) музичні композициї; д) твори в обсягу инших штук.

 

З конґресом буде сполучена шкільна вистава, яка ілюструвати-ме виголошувані реферати, доповняти живим оказом живе слово. Експонати сеї вистави стануть рівночасно засновком шкільного музея ім. Тараса Шевченка, який містити ся буде при Українськім Педаґоґічнім Товаристві.

 

VII. Тїлесне вихованє: а) статистика розвитку руханки у нас; б) фотоґрафії взірцевих саль і площ руханкових; в) фотоґрафії вправ і забав руханкових хлопців і дївчат; г) моделї руханкових строїв для хлопців і дївчат; д) прилади руханкові.

 

VIII. Статистика: а) статистика розвитку наших педаґоґічних орґанїзаций (в мапах і картоґрамах); б) статистика розвитку приватних українських шкіл народних, середних і фахових; в) статистика розвитку наших бурс і інститутів виховавчих; г) статистика нашої української молодїжи в краєвих чи державних школах.

 

IX. Фотоґрафії і пляни: а) фотоґрафії наших шкіл, бурс, інститутів; б) фотоґрафії учеників при науці, ручній роботї, руханці, забавах; в) фотоґрафії з дїточих представлень і концертів; г) фотоґрафії наших визначних дїячів-педаґоґів, основателїв і добродїїв шкіл; д) архитектурні пляни взірцевих шкіл, бурс, інститутів в укр. стилю; е) пляни шкільних городів і площ руханкових; е) проєкти в українськім стилю прикрашеної шкільної салї.

 

X. Друки шкільні, формулярі до веденя шкільного діловодства.

 

XI. Прибори шкільні у виданю українськім: а) взірцеві національні зшитки, бльоки і записники з портретами наших письменників чи історичних постатий; б) торби на книжки; в) українські пера, лїнїйки і олївці, каламарі, витискачі; г) в українськім стилю скриночки на прибори; д) поділи годин; е) студентські  калєндарики і т. п.

 

Головна Управа У.П.Т., подавши оттак образ проєктованого шкільного конґресу і сполученої з ним вистави, звертаєть ся тепер до загалу нашого громадянства на цілім просторі української землї з горячим зазивом о підмогу в задуманому дїлї. Запрошуємо усї наші просьвітні і педаґоґічні орґанїзациї, взяти участь в конґресї і виставі; звертаємо ся до нашого учительства усїх катеґорий з прошенєм присилати на виставу праці свої і своїх учеників (ниць), фотоґрафії, пляни, проєкти; просимо усї наші редакциї і авторів прислати нам по одному примірникови своїх видавництв, о скільки вони стоять в звязи зі шкільним конґресом і виставою. Наконець відкликуємо ся до всїх членів нашої суспільности прийти нам в поміч, надсилаючи старі шкільні підручники та другі експонати, що відносять ся до минувшости нашого шкільництва. В неодній українській хатї найдуть ся такі цінні нинї памятки. З щирою вдячностию приймемо і всякі замітки, які могли би доповнити чи усовершити предложений нами плян конґресу і вистави.

 

Зголошеня до участи в виставі і експонати (з докладним поданєм назвища посилаючого, автора, місцевости чи школи) просимо слати на адресу Українського Педаґоґічного Товариства (Львів, улиця Мохнацького ч. 12) з допискою: Для шкільного конґресу.

 

Головна Управа У.П.Т. вірить, що наше громадянство, яке послїдними часами так живо заінтересувало ся справами рідної школи, зрозуміє потребу, вагу і далекосягле значінє сего першого у нас шкільного конґресу і з цілим пожертвованєм і патріотизмом підіпре наші змаганя.

 

Просимо усї українські часописи повторити сю відозву.

 

За Головну Управу: А. Гладишовський голова, А. Дутчак секретар. 

04.04.1914