Чижиків будує „Народній Дім".

Остання жахлива подія, що трапилася ніччю з неділі на понеділок у підльвівському селі Чижикові, де жертвою безприкладного бандитського нападу впала родина Касперських, тим прикріша для всього українського громадянства не тільки Чижикова, але й узагалі, що це нещастя стрінуло родину відомих українських патріотів та пильних робітників на національно-культурній ниві. Потішаємося тим, що двом братам, які у важкому стані залишились у Нар. Лічниці, пощастить швидко прийти до здоровля та повернутися з повними силами до дальшої праці у рідному селі.
Бо в Чижикові праці багато. Багато тому, що українські громадяни Чижикова, яке зараховується до найсвідоміших наших сіл, зрозуміли, що національно-культурної праці не можна складати на кого іншого і самому сидіти з заложеними руками, але всім нам треба братися до роботи, всім разом і на всіх ділянках нашого національного життя, як хочемо дочекатися колинебудь кращої долі для цілого нашого народу. І тому чижиківські громадяни не дивилися на те, що роблять інші села, але сказали собі твердо, що Чижиків мусить бути таким селом, щоб воно в українському національному орґанізмі було тим справним колісцятком, яке нічим не спинює ходу цілої машини. І цю свою постанову Чижиків переводить послідовно в життя. Найкраща в повіті споживча кооператива, добре зорганізована читальня „Просвіти“, кружок „Сільського Господаря", кружок „Рідної Школи“, кружок „Союзу Українок“ (тепер припинений), „Луг“ (теж припинений) — це свідки тієї великої національно-культурної праці, що її піднялися та з муравлиною впертістю ведуть українські громадяни Чижикова, маючи за завдання серед найважчих обставин зберегти село в цілости для нашого народу.
Якби символом отої духової праці чижиківських українців у всіх їх установах є величавий „Народній Дім“, що його будують громадяни спільними жертвами і спільними силами. Дім великий, одноповерховий, що коштуватиме коло 70.000 золотих. Але ані цей великий кошт, ані ті перешкоди, що їх мають чижиківські українці у звязку з будовою „Народнього Дому“, не спиняють їх у початому ділі та не знеохочують. Ота завзятість при тій будові, ота громадсько-національна солідарність можуть бути зразком для багатьох наших сіл. Та не тільки сіл...
Одною з важних причин, безперечних успіхів національної праці в Чижикові треба уважати гармонійну співпрацю громадян з місцевим парохом, о. Осипом Скульським, відомим патріотом і національно-громадським діячем. Це ще один доказ, що тільки єдність та солідарна співпраця усіх громадян може довести до великих успіхів.
Українці з Чижикова докінчують «Народний Дім», цими днями дають дах. Ось-ось і будова буде завершена і в селі стане проречистий свідок національно-громадської єдности й солідарности, що перемагають і найбільші перешкоди. Чижиківські українці знають, що перешкоди є на те тільки, щоб їх перемагати.
***
Довідуємося, що стан Степана й Осипа Касперських поправився і нема ніякої небезпеки для їх життя.
***
Дир[ектор] Олександер Костик, що перебуває тепер на відпустці, надіслав через Адміністрацію «Діла» 3 золотих на поміч родині Касперських, яким бандити здемолювали хату та спричинили великі кошти лікування, і кличе інших українських громадян прийти з допомогою жертвам нападу.

 

 

***
За сприяння вдячні
працівникам наукового відділу періодичних видань
ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ім. В.Стефаника
і спеціально завідувачеві п. Юрію РОМАНИШИНУ

 

 

28.07.1938