Нові книжки.

 

Проф. П.Ковалів. Як правильно будувати фразу?

 

Мюнхен 1946. ст.16.

 

Наш відомий мовознавець спиняється в своїй брошурі над питанням, як правильно вживати займенників "котрий, який, що". Він базується в правилах, які подає щодо вживання кожної з трьох форм, на живій народній мові, а також на прикладах з мови наших класиків (Шевченко, Марко Вовчок, Грінченко, Мирний, Леся Українка та ін.) "Котрий" вживається в народній мові і у класиків виключно із значінням — вказувати на вибір із маси (один з двох, трьох і т. д.), наприклад, у пісні "Грай же котрий на бандурі, сумно так сидіти", або з Шевченка: "Котра із вас піде зо мною танцювати?" Або в запитах: "Котра година?" Займенник "який" має зовсім інше значіння: він вказує на якість тієї речи, що про неї йде мова, ось як у думі: "Попович Олексій не питався: яка у вас церква святая? Та питався: де у вас корчма новая?" Або у Шевченка: "Який бо ти справді!" Найчастіще вживається в народній мові в значінні сполученого слова "що": Чи це тая криниченька, що я воду брав, чи це тая дівчинонька, що я сподобав" (народня пісня); у Шевченка: "Коло того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає".

 

Проф. Ковалів зовсім слушно гадає, що ми мусимо дбати про збереження національного обличчя нашої літературної мови, про її так би мовити чистоту. "Не має більшого щастя, каже він, як вільно і свідомо володіти рідною літературною мовою, добре орієнтуватись в усіх явищах її творчого розвитку, бо це є основна передумова успішного творення рідної національної культури". Але скажемо від себе, що опанувати як слід літературну мову, треба пильно її вивчати й уважно стежити, щоб не робити помилок, які суперечать з духом і правилами нашої мови.

 

[Український літопис, липень 1946]

 

31.07.1946