Відозва до Русинів.

 

По поворотї депутації галицко-руского народу з Відня замітно зазначили ся в наших суспільно-політичних відносинах два факти.

 

Першій факт се, що в деякі округи виборчі були вислані з рамени найвисшої політичної власти краєвої відпоручники задля розслїдів незаконностій і надужить, які дїяли ся при остатних загальних виборах до сойму.

 

Другій факт — то вісти з різних сторін краю, що повітові власти політичні накладають на Русинів — найбільше на селян, але також і на людей з верстви интеліґентної — тяжкі кари грошеві [звичайно по 25 зр., але навіть і по 50 зр.!] за посередну навіть, і то хоч би й найдрібнїйшу участь в справі депутації руского народу до монарха.

 

Що-до першої справи — то вправдї комісар правительственний в соймі заповів, що слїдства будуть переведені точно, всесторонно, а результат их буде поданий в своїм часї до відомости сойму, — однак з вістій, які доходять з дотичних повітів руских, виходило би, що згадані слїдства в многих взглядах розминули ся з своїм призначенєм і не відповіли надїям викликаним у покривдженого населеня дотичних повітів.

 

Що-до другої справи — накладаня ц. к. старостами тяжких кар грошевих на Русинів за депутацію руского народу до монарха, — то спершу могло здавати ся, що таке поведенє повітових властій політичних єсть лише хвилевою похибкою; однак коли по перших засудах, піднесених публично в часописях і поданих до відомости комісаря правительственного в соймі послом д-ром Окуневским, засуди такі не перестали, але що раз більше множать ся — то судячи після дотеперішної практики стає вже річію очевидною, що оно буде новим средством репресійним проти Русинів зі сторони властій політичних.

 

З огляду на то видїл товариства політичного "Народна Рада" у Львові уважає за потрібне і доконечне — за-для оборони політичних прав руского народу представити сі обі справи, де належить, и звернути увагу компетентних чинників на ті ненормальні відносини. I в тій цїли звертає ся видїл "Народної Ради" до загалу Русинів і просить:

 

1. Подати видїлови точне справозданє [з фактами і свідками]: як переводили ся слїдства в поодиноких повітах в справі протизаконностій і надужить виборчих. При тім треба навести зізнаня переслуханих свідків і в якій спосіб відпоручники намістництва використали матеріял доказовий. Рівно-ж дуже важна річ: які наслїдки мали ті слїдства на політичні відносини в згаданих повітах.

 

2. Донести видїлови о наложених карах на Русинів за депутацію руского народу до монарха до Відня — з точним описом фактів а по можности з долученєм вироків властій політичних в оріґіналї.

 

Від видїлу "Народної Ради" у Львові.

 

Дѣло

16.03.1896