Уляна Галич

Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
Читати поезію Лаюка – це ловити моменти, моменти художнього самозаглиблення, певного одкровення, зближення, спроби вбудовування власного мікросвіту у макросвіт, так само власний.
Галина Петросаняк відкриває для себе внутрішні авторські ритми, розширює горизонти силаботоніки, експериментує у межах традиційного, «реставрує» звучання справжньої поезії.
16.07.19 | | Штука
Мовлення, його структура, мета і завдання – ось поле зацікавлень Катерини Калитко, предметно-об’єктна компонента її досліджень.
У збірці присутній виразний акцент на дихотомії світобудови, взаємному протиставленні світла і тіні, голосу й тиші, божественного й низького. Життя і смерть постають у поезіях як два абсолютні полюси світобудови, тотемні символи епічних первнів.
Що таке провінція у добу інтернету та інформаційної відкритості, коли за лічені миті ти з’єднуєшся з будь-якою точкою світу, а новини втрачають актуальність уже через кілька годин? Єдиним критерієм провінційності, котрий усе ще не втратив якогось сенсу, є відсутність інтересу спільноти до речей, котрі б перевищували базові потреби із піраміди Маслоу.
Трансформація – одна з ключових тем у загальному звучанні роману. Так само як летючі змії переживають момент певної трансформації, коли піднімаються в небо, набуваючи своєї справжньої сутності, котра, однак не є їхнім питомим, фізичним змістом, так  і люди, що оточують Людовіка, – та і він сам, зрештою, – зазнають певних метаморфоз, опинившись у екстремальних умовах вільного падіння, котре тільки впевненість у власному божевіллі може перетворити у політ.