Хто випустив злочинців?

 

Зі судової салі.

 

Оноді відбулася в окружнім карнім суді у Львові розправа проти Т. Сікорського, учасника листопадових бoїв Львові на відтинку Бема, обжалованого о злочин з §217 к. з., поповнений через увільнення вязнів.

 

Розправа виказала, що враз з иншими відділами польського війська, які увійшли дня 23 листопада 1918 до Львова, увійшли до міста також учасники боїв на відтинку "Бема", або т. зв. "Бемаки", які в числі кількасот осіб рушили на вул. Баторого, аби увільнити перебуваючих там злочинців. Тюремних дозорців, що ставили опір, "Бемаки" усунули грозячи револьверами і випустили вязнів, які відійшли в чвірках враз зі своїми спасителями. Щойно инші відділи війська відпровадили злочинців назад до тюрми, мимо протестів "Бемаків", що "Роя так казав". При тій нагоді втікло 70 злочинців.

 

За стверджену участь у випущенню вязнів засуджено обжалованого на 6 місяців тюрми. Розправу вів радник Дворжак, обжаловував прокуратор Гіртлєр.

 

Ціла та розправа для нас цікава і важна тим, що вона офіціяльно заперечила усі твердження польських кругів, що це українські війська перед відворотом зі Львова випустили вязнів, наслідком чого ці круги цілу вину за події днів 22, 23 і 24 листопада зложили на Українців. Навіть в офіціяльних енунціяціях було сказано, що листопадові події викликали злочинці, випущені українськими військами з вязниць. Аж судова розправа по півтора з горою роках розвіяла так вигідну і потрібну декому лєґенду.

 

Громадська думка

 

16.06.1920