Комунікат товариства "Просвіта" у Львові.

Просвітне життя оживає в краю. Щораз ширші круги громадянства починають братися за культурно-просвітну орґанізацію в читальнях і філіях "Просвіти". Нові члени зголошуються. Поміж тими, що зголошуються, є й такі, що запитують Головний Виділ письменно, чи вони дістануть грамоту і книжочку за зложену вкладку 4 марки. Тому Головний Виділ звертається отсим до всіх своїх членів, до всеї інтеліґенції по селах й містах з просьбою вияснити у відповідний спосіб, що в наслідок змінених господарських відносин і обезцінення гроша Товариство "Просвіта" не може дати своїм членам ні грамоти, ні дарових книжочок. Кошта виготовлення грамоти (папір і друк) виносять при нинішніх цінах 6 марок за штуку, а книжочка (16 сторінок друку) коштує найменше 4 марки, значить, що вже за одну грамоту мусіло би Товариство доложити 2 марки до вкладки, не вчисляючи коштів пересилки. Про дарові книжочки серед таких відносин нема що й гoворити.

 

На питання, що ж отже дає "Просвіта" своїм членам, відповідає Головний Виділ: 1) всі Товариства у других народів того рода, що "Просвіта", не дають нічого даром своїм членам мимо того, що члени платять вкладки. 2) Членські вкладки потрібні "Просвіті", щоби могла в тім тяжкім часі виконувати свою діяльність.

 

Діяльність "Просвіти" під теперішню хвилю обнимає а) друк конечних і потрібних книжок до читання для народу. Коли членів буде много, а вкладки будуть густо впливати, "Просвіта" буде в силі означити нищу ціну за книжку, як якенебудь инше видавниче Товариство або приватний накладник; б) орґанізації культурно-просвітної праці по селах і містах поширювати думки орґанізації дітей, молодіжи, жіноцтва і т. д.; в) закладання і випуск в обіг мандрівних бібліотек; г) орґанізації курсів неграмотних; ґ) уладжування курсів ріжного рода і людових університетів, які потребують більшої скількости гроша на покриття коштів, а нашому народови послужать до лекшого здобуття освіти й знання.

 

Та діяльність потребує на покриття коштів великої скількости гроша, а одиноким джерелом доходів Товариства є тільки членські вкладки.

 

У Львові, дня 5. квітня 1920 року.

 

За Головний Виділ Т-ва "Просвіта": Іван Кивелюк голова.

За Просвітно-Орґанізаційну Комісію: М. Галушинський, голова.

 

Громадська думка

08.04.1920