Польський проєкт статута для Східної Галичини.

 

Варшавський дописувач "Gazet-и Warszawsk-oї" подає такий зміст проєкту умови, яка має бути підписана між правительствами коаліції й польським правительством.

 

Польща дістає мандат до управи Східною Галичиною на 25 літ.

 

Границі між Східною і Західною Галичиною

 

зачинають ся на давній російсько-австрійській границі й біжать здовж східної границі громади Белзець (зараз на південь від Томашова Любельського). Дальше йде поміж повітами Чесанів і Рава руська, дальше границями поміж повітами Чесанів і Яворів. Дальше границями повітів Ярослав і Перемишль з одної сторони, а повітами Яворів, Мостиска, Самбір і Старий Самбір, а дальше переходить о два кільометри на схід від Хирова. Дальше лінія вододілу між Стривігором і Дністром (себто відтинає кусник старо-самбірського повіту), а вкінці йде границями повітів Добромиль і Ліско з одної а Старий Самбір і Турка з другої сторони — аж до словацької границі.

 

Польща репрезентує Східну Галичину на зовні. Польща запевняє Східній Галичині сі самі громадянські свободи, що їх мають усі горожане польської републики.

 

Урядові мови

 

українська та польська. Права меншостей у Східній Галичині запоручені додатковим договором із дня 28. червня 1919. Східна Галичина матиме

 

власний сойм

 

однопалатний. Компетенція сього сойму обнимає справи: віроісповідні, просвітні, добродійности, гіґієни, місцевих засобів комунікації, підпомагання хліборобства й наводнювання, заводження основних законів про орґанізацію й адміністрацію сільських і місцевих громад, місцевих податків та справ аґрарних. Сойм ухвалює також бюджет на справи, що належать до його компетенції.

 

Намісник має право вета щодо всіх законів ухвалених соймом, однак се вето паде, коли сей закон буде ухвалений вдруге протягом року більшістю двох третин голосів.

 

У справах просвіти вето намісника безоглядне.

 

В аґрарних справах польське правительство й жителі Східної Галичини можуть звернути ся до союза народів.

 

Східна Галичина матиме своїх послів у польському соймі.

 

Справами, що входять у склад компетенції галицького сойму, управлятимуть міністри, іменовані намісником і відповідальні перед галицьким соймом. Инші справи вестимуть директори, зависимі від намісника.

 

Намісник іменує урядників із проміж жителів краю, без ріжниці віри й народности.

 

У Львові містити ся ме

 

осідок найвищого суду

 

для Східної Галичини.

 

Суддів іменуватиме начальник держави на внесення намісника.

 

Державні добра й австрійські коронні переходять до Польщі, яка управляє ними.

 

Буджет Східної Галичини

 

складатиметься в відповідній частині з податків загальних, визначених варшавським соймом та з додаткових податків, ухвалених галицьким соймом.

 

Польща може примінювати в Східній Галичині

 

військову бранку.

 

В часі мира контінґент побраний в сій країні мусить бути стаціонований в її границях. У часі війни може бути вжитий усюди.

 

Сей договір увійде в життя рівночасно з договором із Австрією. Перший галицький сойм буде скликаний найпізнійше в девять місяців по введенню в життя договору.

 

[Нова Рада, 04.12.1919]

04.12.1919