Підписання Угоди

 

між Польським Комітетом Національного Визволення і Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки про евакуацію польських громадян з території Української РСР і українського населення з території Польщі

 

В останні дні між Польським Комітетом Національного Визволення і Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки відбувалися переговори про укладення Угоди про взаємну евакуацію польського населення з території Української РСР в Польщу і українського населення з території Польщі в Українську РСР.

 

В результаті цих переговорів, які відбувалися в атмосфері дружнього взаєморозуміння, 9 вересня в Любліні підписано Угоду між Польським Комітетом Національного Визволення і урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки про евакуацію польських громадян з території Української РСР в Польщу і українського населення з території Польщі на Україну.

 

Угода передбачає, що евакуація буде проведена на основі повної добровільності. Про строки і умови евакуації буде доведено до відома населення спеціальними Уповноваженими Польського Комітету Національного Визволення і Ради Народних Комісарів Української РСР, які виділяються для практичного проведення евакуації як на території Польщі, так і на території Української РСР.

 

Розселення і трудовлаштування евакуйованих беруть на себе на території Польщі Польський Комітет Національного Визволення і на території Української Радянської Соціалістичної Республіки — Уряд Української РСР.

 

Особи, що евакуювалися з Польщі на територію Української РСР за їх бажанням або влаштовуються у колгоспах або наділяються ділянкою землі для ведення одноосібного господарства.

 

Особи, що евакуюються з України на територію Польщі, також одержать землю в розмірах, передбачених законом про земельну реформу в Польщі. Як у Польщі, так і на Україні переселювані безземельні селяни, в разі їх бажання, також одержать землю на загальних підставах.

 

Угода передбачає різні пільги для евакуйованих. З них списуються всі недоїмки по натуральних поставках, грошових податках і страхових платежах, що числяться за ними. Всі переселювані господарства як на території Польщі, так і на території Української РСР звільняються від усіх державних грошових податків і страхових платежів строком на 2 роки.

 

Евакуйованим у місцях розселення видається грошова допомога в розмірі 5.000 злотих — карбованців на одне господарство на господарське обзаведення та інші потреби, зі сплатою цієї позички протягом п'яти років.

 

Якщо евакуйований в пункті його виїзду здав свій урожай державі. Угода передбачає повне повернення йому в тому пункті, куди він переселяється, цієї кількості врожаю.

 

Ті з евакуйованих, які в пункті від'їзду засіють озимий клин, одержать озимі посіви в пункті приїзду по можливості в тих же розмірах.

 

Вартість рухомого і нерухомого майна, що залишилося після евакуації, повертається евакуйованим згідно з законами, що існують у Польщі і відповідно в Українській РСР.

 

Угода підписана за Уповноваженням Польського Комітету Національного Визволення Головою Комітету — Е. Б. Осубка-Моравським і за Уповноваженням Уряду Української РСР Головою Ради Народних Комісарів Української РСР М. С. Хрущовим.

 

(РАТАУ).

 

Вільна Україна

 

12.09.1944