Автономія Сх. Галичини.

Польський проєкт автономії для Сх. Галичини.

 

Польські делєґати на мировій конференції передали Раді Чотирох проєкт автономії для Сх. Галичини, який опірається на слідуючих основах: Польща зобовязується завести на території Сх. Галичини таку автономію, яка б не заперечувала єдности польської держави, а запевнила населенню цеї країни свобідний національний та господарський розвій. Населення Сх. Галичини буде користуватися особистою свободою та повнотою політичних прав а также опікою, яку запевнюють польські закони національним меншостям. Закони ці забезпечують їм цілковиту реліґійну і національну волю. Ріжниця у віроісповіданню не буде перешкодою для виконання публичних та громадянських прав. Грецько-католицький обряд буде мати такі самі права як і римо-католицький. Українська мова буде на території Сх. Галичини мовою офіціяльною нарівні з мовою польською і буде мати ті самі права. Рішення відносно викладової мови в державних школах залежатиме від відповідних сільських і міських громадських установ. Однак національні меншости матимуть право до державних шкіл на рідній мові. Народи, що замешкують Сх. Галичину, матимуть окреме автономічне законодавство, яке опіратиметься на загальному і пропорціональному голосуванні. Законодавство це буде відноситися до слідуючих справ:

 

1.) публичне виконування реліґійних обрядів;

 

2.) загальне навчання;

 

3.) благодійність;

 

4.) публичне здоровля;

 

5.) повітові, громадські і краєві шляхи;

 

6.) рільництво, торговля і промисл;

 

7.) до всіх инших справ, які доручить йому польський сойм.

 

Скількість послів, вибіраних до провінціонального сойму не може бути меншою, аніж подвійна сума послів, які вибирає ця територія до польського сойму. Населення Сх. Галичини вибіратиме послів до польського сойму. Державні урядовці в тих територіях будуть вибіратися перш усього з мешканців цих територій без ріжниці національности і реліґії. Країни ці репрезентовані будуть в польському уряді через окремого міністра без теки, якого назначати буде голова польської держави. В міністеріях польської держави, до яких належатимуть справи, застережені автономічному законодавству Галичини, будуть зорґанізовані окремі відділи для цих справ. (Kurjer Lwowski).

 

Американський проєкт автономії для Сх. Галичини.

 

Як повідомляє Goniec Krakowski американський представник на мировій конференції проф. Льорд запропонував, щоби Сх. Галичині признано було таку автономію, яку мала ціла Галичина за австрійських часів. Замість намісника, якого пропонують Поляки, належало б утворити Раду із 3 членів, щось в роді міністерства. з поодинокими фаховими міністрами. Проти цього проєкту виступають Поляки. Для них більш приємливий був би намісник навіть тоді, колиб ним був Українець.

 

Воля

 

09.08.1919