50-річчя львівського міського трамваю.

 

Львів, 30 травня

 

Сьогодні львівський міський трамвай відмічує врочисто 50-річчя свого існування. Як перед 50-ма роками поява першого трамвайного возу у Львові була небувалою сензацією для мешканців нашого міста, то сьогодні годі собі уявити, щоб таке велике місто, як наша галицька столиця, обійшлося без трамвайної залізниці.

 

Перші трамвайні вози появилися у Львові фактично вже в році 1885, але були це вози, що їх тягнули коні. У стайні тодішнього міського трамваю стояло 80 коней, які тягнули двадцять трамвайних возів, що тоді обслуговували місто. Це трамвайне підприємство вела одна приватна фірма до 1906 р. В тому році Управа Міста Львова перебрала це трамвайне підприємство і вела його на деяких лініях побіч електричного трамваю аж до року 1909.

 

В році 1892 Управа нашого міста рішила обдарувати місто електричним трамваєм. Будову електрично-трамвайної сітки взяла на себе віденська фірма Сіменс і Гальске з обов'язком до відкриття Галицької Краєвої Виставки, яка мала відбутися в році 1894, вибудувати першу трамвайну лінію, яка бігла з Головного Двірця через Вінерштрассе і Адольф Гітлер Рінґ до Стрийського парку. Фірма вив'язалася зі свого завдання і 31-го травня 1894 року відчинено у Львові першу електричну трамвайну лінію. Це була п'ята міська електрична залізнича лінія в Европі і друга в тодішній австрійсько-угорській монарxiї. В грудні того року вибудовано другу трамвайну лінію у Львові, яка бігла з Адольф Гітлер Рінґу на Остштрассе.

 

Треба підкреслити, що львівський міський трамвай причинився дуже великою мірою до розвитку електро-технічних споруд нашого міста, зокрема, він багато причинився до побудови сьогоднішньої Міської Електрівні на Персенківці, що обділяє ціле місто електричним струмом. Трамвайні вагони з 1894 poку ділилися на дві кляси, першу і другу, мали 21 сидяче місце і 12 стоячих і походили з Ґрацу. В році 1894 львівський міський трамвай проїхав 295.000 км., а вже в наступному році 592.000 км. В році 1904 появилися у Львові нові трамвайні вози з замкненими прощадками, щоб вожатому було лекше керувати трамваєм підчас негоди. Управа нашого міста ніколи не жаліла грошей для розвитку і модернізації трамвайної залізниці Львова. Всі нові ділянці міської електричної залізниці негайно знаходили своє примінення теж і у Львові.

 

Якщо йде про ціну трамвайних квитків, то в році 1894 квиток першої кляси коштував 8 крейцарів, другої кляси 6 крейцарів, в році 1920 коштував квиток 1 польську марку, в році 1921 — 15 польських марок, в році 1922 — 30 польських марок, в р. 1925 — 300.000 польських марок, щоб врешті в пізніших роках устабілізуватися на 20 гр.

 

У Львові живе ще багато людей, які пам'ятають ті старі добрі часи, коли то перед 50-ти роками відбулося відкриття першої електрично-трамвайної лінії в нашому місті. Вони пригадують собі, що відбулося це в тому самому році, коли в столиці Галичини відкрито Краєву виставку, на яку приїхав сам цісар Франц Йосиф І. з великим почотом свого віденського двору.

 

Найтемнішою сторінкою в історії львівського трамваю є — большевицькі часи. В трамвайному парку большевики господарили "по-своєму" і все робили для того, щоб знищити трамвайні урядження, а здобути тільки — пропагандивні, але порожні, цифри.

 

Д-р Райсп, голова міського господарського уряду, даючи дані до історії львівського трамваю, згадав нам теж про програму сьогоднішніх врочистостей з приводу 50-річчя львівського трамваю.

 

Отож сьогодні, 31-то травня ц. р., в год. 11.30 депутація робітників вирушить з трамвайної ремізи до ратуша. Депутація складатиметься з 36 осіб, наймолодших і найстарших віком трамвайних працівників. Будуть репрезентовані всі групи робітників, тобто робітники руху, верстатів і світла. Атракцією ювілейних врочистостей буде трамвайний віз-ювілят, тобто найстарший трамвайний віз Львова, що його тягнутиме трамвайний віз наймодернішої конструкції. Внук тягнутиме діда. Оцей похід рушить вулицями Томіцького, Коперника і Сикстуською перед ратуш.

 

Пополудні в головній трамвайній ремізі при вул. Вулецькій відбудеться велике зібрання, в якому візьмуть участь власті та всі вільні від праці трамвайні робітники. На це зібрання прибудуть теж представники інших міських підприємств, як газівні, водотягів, тощо. Після привітання зібраних директором руху інж. Петерсом д-р Райсп виголосить довшу промову, що буде присвячена 50-річчю львівського трамваю. Дальше промовлятимуть українські та польські представники, а закінчить оці врочисті збори штадтгавптман своїм словом.

 

[Львівські вісті, 31.05.1944]

 

31.05.1944