Викупно елєктричного трамваю.

На послїднім засїданю львівскої ради міскої реферував д-р Левенштайн справу перенятя трамваю елєктричного у власний заряд громади. Він виказав, що фреквенція виносить річно над 3,200.000 осіб, с. є. денно близько 10.000, або близько 8% населеня. Дохід брутто виносив в I-шім півроцї с. р. 94.346 зр. 51 кр., в порівнаню до 81.565 зр. 77 кр. в І півроцї мин. р. Характеристичне, що друга кляса дає більшій дохід, як перша.

 

Комісія ставить рішуче внесенє, щоби громада з днем 1 серпня с. р. обняла трамвай у власний заряд. Фірмі Сіменс і Гальске заплатити громада міста Львова 750.000 зр. за трамвай елєктричний. Додати ще треба, що трамвай елєктричний обчислить 1 серпня с. р. зиск за минувші лїта і половину єго виплатить громадї, тож о стільки дешевше від 750.000 зр. купить громада трамвай. Доходи ростуть а розходи меншають.

 

Доказом рентовности трамваю елєктричного є се, що трамвай кінний хоче запровадити елєктрику на случай перенятя громадою у власний заряд трамваю елєктричного. Трамваєм елєктричним заряджував би комітет, зложений з трех членів ради міскої, одного члена маґістрату і презідента aбо віцепрезідента.

 

Рада ухвалила майже одноголосно викупити заряд трамваю. В справі сего викупна заходять деякі сумнїви. Так найперше треба буде переступити проґраму видатків, бо замість, як було постановлено, видати з позички 10-міліонової 700.000 зр. на трамвай, треба буде ще додати 50.000 зр. Крім того нема докладних дат, чи підприємство буде виплачувати ся, бо трамвай своїх розходів не предкладає громадї ино доходи, а тільки є здогади, що громада на тім нїчого не стратить. Аж дня 1 листопада с. р., по довершенім купнї, оголосить трамвай публично виказ видатків, і аж тогдї громада на підставі рахунків буде могла обчислити, якій интерес зробила з купном трамваю.

 

Дѣло

16.07.1896