Премієра опери Ґуно "Фавст" на сцені Львівського Оперного Театру.

Трагедія Ґете "Фавст" не раз приковувала до себе творчу увагу композиторів різних націй. Французький композитор Берліо написав "Вісім сцен до "Фавста", Ліст відтворив музичною мовою три головні постаті — Фавста, Маргарити та Мефіста у відомій "Фастівській симфонії", Шуман написав музику до кінцевої сцени "Фавста", і пізніші композитори: Ляссен, Вайнґартнер, Шіллінс, Кістлєр, писали подібні твори, як музичну драму опрацювали "Фавста" німецький композитор Цельнер та італійський поет-композитор Арріґо-Бойто, цей останній під заголовком "Мефісто", а проте найбільшу популярність широких мас здобула собі таки опера французького композитора Шарля Ґуно. Не є це ніяка музична драма, а дуже добра опера в старшому стилі. І хоча її ніяк не можна вважати музичним рівноважником Ґетівської траґедії, проте в ній поєднуються прекрасно фантастичний та ліричний елемент. Це була перша опера Ґуно, якою він пробився як оперовий композитор, і нею завоював він цілий світ. Вона й по сьогодні є одинокою оперою в цій, так сказати б, "матерії", що з успіхом удержуєтьcя на оперовій сцені поверх 80 років. З численних опер Ґуно ще тільки "Ромео і Джіюлієтта" досягає подібної музичної вартости.

 

Мистецькі проблеми і завдання, які кладе опepa "Фавст" могли безперечно приманювати увагу управи нашого Опертого Театру. І треба признати, що вибір був щасливий, а виконання наміченого завдання вдале.

 

Ролю головного героя виконував д-р Василь Тисяк. Незвичайне багатство щирої прекрасної лірики дало йому змогу вповні виявити прикмети свого голосу з усіми виразовими відтінками. І, як у попередній опері "Продана наречена" Сметани так і тут співак мав пребагаті можливості мистецьких осягів, а зайве в цій опері перефорсування звукової сили було спричинене загальним переяскравлюванням динамічних зривів майже усіми виконавцями, інакше диригентом. Назагал партію "Фавста" можна зачислити д-рові Тисякові до найбільше удатних.

 

Блискучим Мефістом був Зенон Дольницький. Він не тільки сценічно, але й голосово подав цю басову партію знаменито. (Партію цю виконують інколи баритони, напр., рос. співак Бакланов). Коли зважимо, що цю саму партію, співану в неділю на німецькій премієрі в німецькій мові, виконував наш співак у вівторок українською мовою, то можна подивляти ту свободу виразу, з якою подає нам співак свою прекрасну креацію.

 

В такій ситуації перед дуже відповідальне і тимсамим нелегке завдання поставлена була молода наша співачка, Ніна Шевченко, яка одною ногою стоїть ще, можна сказати, в шкільній лавці і в оперовій практиці не виходила ще поза зовсім непомітні завдання і ролі в хорі і т. п. Правда, на дошках концертової естради здобула собі вона вже вповні заслужені симпатії, проте довірення їй зразу такої важливої і відповідальної головної ролі, вимагало від неї величезного зусилля. Та треба ствердити, що цим першим своїм виступом зробила вона усім милу, хоча й передбачувану несподіванку. Безперечно, голосові та виразові чи й сценічні дані співачки у цій стадії не є і не можуть ще бути так розвинені, щоб вони змогли охопити всю ширину драматичного напруження у кінцевій частині ролі Маргарити. Та мусимо відмітити, що не відчувалося найменших недомагань чи недотягнень — усе було не тільки на своєму місці, вповні природне і зрозуміле. Гарний та вирівняний голос слівачки і природна шляхотність її вокальних та виразових засобів створили креацію Маргарити повну непорочної простоти чи навіть наївности, яка захоплювала безпосередністю відчуття. Цей незвичайно вдалий дебют Н. Шевченко є прекрасною заповіддю її мистецького майбутнього.

 

Милою сценічною появою в ролі Зібля була Є. Шашаровська, що й вив'язалася з цієї невеликої, але важливої ролі зовсім добре і гарно, хоча в оперовій ділянці — це її перші кроки. При дальших студіях вона може надіятися справді гарних успіхів.

 

Невдячну ролю перебрала на себе співачка Ірена Маланюк. У характернизації вона може й надмірно пішла назустріч антипатичним почуванням пересічного глядача до цієї комічної постаті. Та голосово і виразово опанувала цю нелегку партію знаменито, причинюючись видатно до загального високого рівня важних роль цієї опери.

 

Незвичайно корисно представив себе цим разом Лев Рейнарович у ролі Валентина. Його голос звучав видатно, навіть з блеском у динамічних зривах (чого бракувало в деяких попередніх його виступах). Цим виступом достроївся, а можна сказати вибився наш співак гідно до високого рівня виконавців головних роль.

 

У побічній роді Брандера добре представився Р. Кокотайло, бажана була б у нього тільки краща дикція.

 

До незвичайного успіху вистави причинилися в дуже значній мірі виступи балетного ансамблю, що правда, менше щасливі у сцені на передміському майдані, де ми вимагали б кращої стилізації народніх танків, зате справді блискуче, переведені у кінцевій відмівській ночі. Зокрема знаменита пара В. Переяславець і М. Трегубів виявила справжню завершеність балетної віртуозности, яка вповні відповідала виразові і змістові цієї сцени. Гідно достроїлася до цього рівня і З. Сугробкіна зі своїми партнерами.

 

Та збірний мистецький напрямок і високий рівень надали цій виставі все таки керманичі опери, дир. В. Блавацький та диригент Л. Туркевич. Мистецьким музичним інтенціям диригента підпорядковувалися і солісти, оркестра, і хори, яким зокрема належиться повне признання. Попри вгорі уже відмічені деякі динамічні переяскравлення видались мене і деякі темпа (напр. у пepшiй дії та у сцені в тюрмі чи і перед церквою) надмірно живі. Та ці дрібні перетягнення зникали непомітно з загальної перспективи цілости, так що диригентові Л. Туркевичеві, музичному керівничеві і дир. В. Блавацькому, керманичеви мистецькому, можна справді погратулювати з приводу цієї нової премієри.

 

Через перекинення відьмівської ночі (Вальпурґієвої сцени) на кінець вистави надав дир. Блавацький нової, відмінної інтерпретації змісту закінченню опери. Цим способом усунено з вистави дещо солодкаво забарвлену алеґоричну апотеозу перемоги небесних сил над сатаною, добра над злом, за це не досить виразно і переконливо вийшов льоґічний висновок жертви Маргарити, якої смерть визволяє і самого Фавстра з влади сатани. Цей момент пропадав доволі непомітно у пропасть разом з Фавстом, a в глядача залишається домінуюче вражіння, викликане оргією Bальпyргієвої ночі. Таке закінчення є значно ефектовніше для глядача, але й суперечне з тенденцією трагедії Ґете, а до деякої міри і з музичним змістом опери. Та може деяким сильнішим змістовим і оптичним підкресленням перемоги світла над темінню, можна б поглибити вражіння цього, будь-що-будь, цікавого і нового експерименту дир. Блавацького.

 

Костюми та декорації залишали цим разом дещо до бажання.

 

Глядачі прийняли цілість вистави з нетаєним вдоволенням і навіть захопленням, на жаль, виявлюваним не все у відповідних місцях.

 

Цю премієру Львівського Оперного Театру треба вважати безперечним культурним осягом наших мистецьких сил і за це належиться всім, хто причинився до великого успіху цієї вистави, також серед чужинців, щире признання. Та тепер ждемо вже врешті зусиль управи театру в ділянці рідного музичного мистецтва.

 

[Краківські вісті, 22.02.1944]

22.02.1944