Українська преса Західньої України.

Переворот, який мав місце при кінці 1918 р. на землях Захід. України, відбився між ин. і на українській пресі тих земель. Коли до перевороту майже вся українська преса Галичини була сконцентрована у Львові то після перевороту появляється, не зважаючи на чималі труднощі в сій области (недостача паперу й ин.), цілий ряд часописей на провінції — в богатьох місцевостях перший раз взагалі. Розуміється, значна частина преси сеї — ефемериди, які після коротшого чи довшого істнування кінчать своє життя; та на місце їх появляються нові й у нових місцевостях — так, що нині кожде майже більше місто Галичини має свій друкований орґан. Видають їх звичайно місцеві комісаріяти та національні й партійні орґанізації; є одначе також видавництва приватні. Що тикається політичного напрямку та партийної приналежности, то переважна часть української преси Західньої України не має яркої партійної марки. Вона стоїть на становищі передовсім української державности, підпорядковуючи їй всі инші справи.

 

Низше подаємо перегляд української преси Галичини й Угорської України. Буковина, як відомо, в цілости окупована Румунами, які буковинсько-українську пресу задавили — в буквальному розумінню слова. Те саме треба сказати також про українську пресу в тій частині Галичини, яку захопили Поляки.

 

Галичина:

 

Львів. (Під польським наїздом. Вся українська преса закрита з виїм ком соц.-дем. щоденника "Вперед — Wpered", який на приказ польських властей мусить друкувати два паралєльні тексти: кирилицею і латинкою!).

 

Перемишль. (Під польським наїздом. — Українська преса закрита. Поляки до спілки з москвофілами видають тижневик "Доля").

 

Станиславів. (Тимчасовий осідок Уряду Західньої Области У. Н. Р.)

 

Щоденники:

"Република". "Нове Життя".

 

Тижневики:

"Стрілець" (часопись для українського війська).

"Републиканець". (Революційно-демократичний тижневик. Орґан Селянсько-робітничого Союза).

 

Неперіодичні:

"Вістник законів і розпорядків державних Західньої области Української Народньої Републики".

"Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ".

"Розпорядки і обіжники Державного Секретаріяту освіти і віроісповідань".

"Вістник Державного Секретаріяту Шляхів".

"Републиканський Самохотник" (літоґраф. орґан УСС).

 

Тернопіль.

 

Щоденники:

"Український Голос". Коломия.

"Покутський Вістник"(виходить що четверга та неділі. Видає Окружна Національна Рада в Коломиї).

"Січовий Голос" (виходить кождого четверга. Видає Український Січовий Союз).

 

Стрий.

 

"Стрийський Вістник" (орґан повітового Комісаріяту. Виходить 3 рази на тиждень).

 

Дрогобич.

 

"Дрогобицький Листок" (Орґан повітової Управи Української Повітової Ради в Дрогобичи. Виходить поки що раз на тиждень).

 

Самбір.

 

"Наддністрянський Голос" (Орґан Повітових Комісаріятів в Самборі, Старім Самборі і Турці).

 

Золочів.

 

"Золочівське Слово" (виходить кождої середи і суботи).

 

Сокаль.

 

"Голос з над Буга" (виходить кождої середи).

 

Жовква.

 

"Україна".

 

Калуш.

 

"Голос Калуша" (Орґан Д. П. Комісаріяту. Виходить що суботи).

 

Чортків.

 

"Наша Земля" (селянська часопись. Видає Український Комісаріят).

 

Товмач.

 

"Товмацькі Вісти" (Орґан Державного Повітового Комісаріяту в Товмачи).

 

Косів.

 

"Урядові Вісти Косівського Повіту" (виходить 2 рази в місяць).

 

На фронті — Ґрупа Схід.

 

Схід.

 

Угорська Україна.

 

Ужгород (Унґвар).

 

"Наука" (Поучительна новинка для угро-руського народа. Виходить кождого тижня в середу).

Пряшів. (Eperies).

Наше Отечество (Мадяронське!)

 

[Република, 02.02.1919]

02.02.1919