"Република"

Не зважаючи на цілий ряд часописів, які виходять по ріжних містах нашого краю, громадянство наше, після застановлення наслідком ворожого наїзду на Львів "Діла" й "Українського Слова", чим раз то сильніще відчувало потребу одногo центрального орґану, який бувби висловом громадської думки цілої Західної Области Української Народньої Републики — бувших австро-угорськпх провінцій: Галичини, Буковини й Закарпатської України.

 

Орґан такий хоче заступити "РЕПУБЛИКА".

 

Бажаючи стати орґаном загалу західно-українського републиканського громадянства, "РЕПУБЛИКА" буде, розуміється, часописом републикансько-демократичним і безпартійним. На сторінках його знайде вислів кожна думка, яка не суперечитиме основним прінципам републиканізму і демократизму, яка добро загалу ставитиме вище над партійний чи инший який доґматизм. Він хоче бути трибуною для вільного вислову кожного щирого громадянина Української Народньої Републики без огляду на його партійне переконання, національну чи конфесійну приналежність.

 

Передовсім одначе "РЕПУБЛИКА" стоятиме рішуче на становищі української державности — повної державної незалежности всіх українських земель від Кавказу по Карпати, повної державної суверенности українського народа від Кубані по Тису і Сян. Українська державність — отсе критерій, який часопис наш прикладатиме виключно і до всього. Все, що матиме на ціли скріплення Української Републики, знайде на сторінках його повне признання і як найсильніще підпертя; все, що може вийти їй на шкоду — безоглядний осуд і безпощадне поборювання. Інтерес Української Народньої Републики передовсім — sаlus Reipublicae suprema lex!

 

Стільки про ідейний бік "РЕПУБЛИКИ".

 

Що ж тикається самого укладу змісту й технічної сторони часопису, то тепер зазначимо тільки загально отсе: часопис наш старатиметься і змістом і технічною стороною йти вповні по лінії інтересу читачів. В тій ціли редакція зробить усе можливе, щоби часопис відповів свойому завданню.

 

З окрема скажемо ще, що бажаючи інформувати наш загал про те, як будується своя українська державність й які норми установляє вона для його, "РЕПУБЛИКА" подаватиме постійно в Урядовому Відділі важніщі розпорядки українського републиканського правительства — областного і центрального. В инших відділах часопис наш буде старатися подавати все, що повинно знати наше громадянство, щоби зорієнтуватися, як слід, в краєвих, державних і світових подіях.

 

Република

02.02.1919