Антидот конституційному популізму

Михайло Савчин, доктор юридичних наук, професор Ужгородського національного університету

 

Чому конституційний популізм такий популярний?

 

Є елементарний тест на конституційного популіста – це вимоги скоротити склад парламенту, або масштабний соціальний захист, або вести в Україні федералізм чи то автономний устрій.

 

Все це прикривається формально демократичними процедурами на кшталт виборів чи референдумів. Хоча сформульований ще в 1911 році Роберто Міхелсом залізний закон олігархії вказує, що демократія полягає у здійсненні народом свого вибору, за результатами якого обрані посадовці набувають повноважень лиш до завершення виборчого циклу. А такий цикл, як правило, триває 4-5 років.

 

При цьому мало хто згадує, що батьки-засновники американської конституції заклали антидот цьому механізму. Палата представників у них обирається кожні два роки, а Сенат оновлюється на третину також кожні два роки.

 

Конституція США. 1787 рік

 

Але найбільший апофеоз конституційного популізму спостерігаємо на кожних чергових президентських виборах. Наші достойники-кандидати вважають чогось конституцію чимось недосконалим і пропонують до неї завжди якісь масштабні зміни.

 

Найкращим інструментом вважають референдум як найвищу форму прояву волі народу.

 

Тобто джерелом конституційного популізму є мода на прості рішення.

 

У сучасній доктрині конституціоналізму визнається її метою обмеження влади та захист прав людини. Тому рішення більшості мають бути побудовані на засадах поваги прав меншості. Хоча тут існує інша небезпека – можливості меншин нав’язувати певні правила гри більшості. Іншими словами, при народному голосуванні неприпустимим є скасування прав і свобод індивіда.

 

Для того, щоб рішення були справедливими і заснованими на повазі до гідності і прав людини, необхідно додержуватися відповідної процедури. Умовою легітимності владних рішень є їхня обґрунтованість. Для обмеження прав людини мають бути належні юридичні підстави. Тому існують певні запобіжники щодо зловживань повноваженнями та щодо диктату більшості перед меншістю.

 

Коли не вдається провести жадані зміни з дотриманням процедури, починають говорити про недосконалість соціального контракту.

 

Соціальний контракт та конституційний популізм

 

Конституційні популісти люблять поговорити про розрив соціального контракту з метою перезаснування державності. Зокрема, такий контракт хотів знищити Янукович, але народ дав йому достойну відповідь.

 

Адже суть соціального контракту, що засновує конституційну демократію, – гарантії прав людини і обмеження влади по вертикалі і по горизонталі.

 

Це здійснюється шляхом реалізації народом установчої влади. Наприклад, у 1789 році французький монарх Людовік XVI вперше після 1614 року скликав Генеральні штати. Питанням порядку денного було одвічне питання парламентаризму – встановлення нових податків. Три стани – дворянство, духовенство і третій стан – мали по одному голосу, а рішення приймалося більшістю голосів. Однак податки платив лише третій клас, а тут передбачалося ще одне обтяження. Тому третій стан оголосив себе установчими зборами, оскільки в старій системі координат вже не було змоги ухвалити справедливе рішення.

 

Конституція Пилипа Орлика. 1710 рік

 

Аналогічно народ України повстав проти режиму Януковича, який намагався розірвати цивілізаційні зв’язки з Європою, що визначають конституційну ідентичність України. І коли «правитель покидає правління», – за словами Гуго Гроція,  – «з ним чинять як з приватною особою». Верховна Рада 20 лютого 2014 р. була змушена повторно реалізувала установчу владу – існувала необхідність заповнити вакуум влади за відсутності президента, прем’єр-міністра, низки міністрів і керівників відомств переважно силового блоку. Інакше Україна втратила б свій суверенітет і стала би маріонеткою Московії.

 

Це відбувалося на фоні запозичень уряду Азарова, коли наприкінці 2013 р. всупереч конституційним процедурам було ухвалено рішення про розміщення облігацій на Дублінській фондовій біржі на $3 млрд. Їхнім кінцевим бенефіціаром виступало Міністерство фінансів Російської Федерації. Перший транш виплати погашень за облігаціями припадав на кінець 2015 року. За чинною на той час Конституцією України у цей період мали відбутися чергові президентські вибори. Тобто у Московії виник непоганий шанс модерувати склад уряду в Україні та перетворити його на маріонетку. На той час перед новообраним президентом уряд мав складати свої повноваження і на його заміну формувався новий.

 

Сьогодні інша ситуація. Публічні фінанси є консолідованішими. Доступні статистичні дані свідчать, що доля суверенного боргу України за 2017 рік знизилася хоч не на багато, на один відсоток, але це заклало позитивну тенденцію. Цього року уряд також проводив політику зниження суверенних боргів України.

 

Про розрив соціального контракту не можуть свідчити певні диспропорції в оподаткуванні та млявості у проведенні реформи незалежного правосуддя та зниження дирижизму, тобто зниження ступеня втручання у здійснення економічних свобод.

 

Багато тут також залежить від соціальної взаємодії та формування практик і процедур. Соціальна взаємодія у формуванні консенсусу щодо цінностей, процедур і правил і становить основу соціального контракту – конституції.

 

Соціальний контракт і конституційні цінності

 

Насправді суть соціального контракту виражають конституційні цінності. Їх небагато – людська гідність, свобода, рівність, права людини і верховенство права.

 

В їхній основі лежить неприпустимість довільного втручання держави у приватну автономію особи. Наприклад, злочини нацизму проти людяності стосувалися якраз приватної автономії індивіда. Ув’язнення людей у концтабори є зневажанням людської гідності, зокрема свавільним втручанням у процес самовизначення індивіда та вибору ним власних життєвих стратегій. Проведення медичних дослідів без вільної згоди атакує як фізичну, так і психологічну цілісність особи, руйнує гідність індивіда.

 

Конституція 3 травня. 1791 рік

 

З’ясування сутності цінностей можливе при додержанні засад вільного обміну та конкуренції між ідеями. Сьогодні свобода вираження є концептом світської кав’ярні, де люди обмінюються певними ідеями та у такий спосіб формують різні форми соціальної взаємодії. Якщо ми перейдемо у світ цифрових технологій, то стан справи тут вже лежить у площині критичного мислення та перевірки валідності інформації.

 

Інформаційні технології змінили світ і змінили структуру сучасної демократії. Епоха масових партій відходить, на зміну їм приходять способи і форми подачі інформації та формування громадської думки, а також ступінь участі заінтересованих осіб у процесі урядування.

 

 

За таких умов є важливими цінності верховенства права. Вони передбачають існування юридично визначеного і доступного законодавства. На його основі звичайна людина має розуміти наслідки своїх дій та формулювати власні життєві стратегії. Органи влади мають однаково ставитись до всіх, незалежно від їхнього соціального стану, народження, етнічного чи расового походження, політичних чи релігійних переконань тощо. Закон не може накладати надмірних обтяжень чи обмежень, які посягають сутнісний зміст прав людини.

 

 

Конституційний популізм і соціальний захист

 

 

Ще популісти люблять говорити про велфар (від Welfare State), про соціальну державу, але взагалі не тямлять або замовчують про механізми перерозподілу ресурсів та функціонування сучасної економіки.

 

Вони бояться свободи та пов'язаної з нею відповідальності за власний вибір. Дуже багато речей в них не ґрунтуються на вимогах ощадливого і зваженого використання ресурсів. А  велфар зводиться до банального підкупу виборців.

 

Яскравим прикладом лютого державного протекціонізму є збереження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Противники лібералізації цього ринку наводять аргументи, що землю захоплять олігархи або іноземні корпорації.

 

Конституція Сан-Марино. 1600 рік

 

Однак Конституція у статті 14 прямо вказує, що власниками землі можуть виступати лише громадяни України. Є інший момент – влада свідомо зволікає із запровадженням дієвого земельного кадастру та прозорої системи обліку операцій з нерухомістю.

 

У такій системі координат власник сільськогосподарської ділянки позбавлений базової речі – права нею розпоряджатися. Для ведення бізнесу така особа позбавлена можливості взяти кредит чи залучити інвестицію, бо заставою такого кредитування може бути лише земля.

 

Свобода ж передбачає здійснення відповідального вибору індивідом. Це і відповідальність індивіда при створенні сім’ї, вихованні дітей та побудови соціальних зв’язків. В одному із своїх рішень Конституційний Суд цілком слушно підкреслив, що конституційні гарантії соціального захисту не поширюються на пільги. Адже пільги є винятком із правил, тобто надають переваги певним категоріям людей за рахунок інших. Суд наголосив, що держава при соціальному захисті має звертати річ на інший аспект – забезпечити достатні умови життя, сумісні із людською гідністю.

 

Тому головним завданням держави є подолання бідності та підвищення доходів громадян. І тут дійсно є багато нарікань на надмірний дирижизм та несправедливий перерозподіл ресурсів. Приклад чавізму у Венесуелі, тобто як найбагатшу країну Латинської Америки перетворити на найбіднішу, якраз тепер висить у повітрі.

 

При втіленні економічних реформ є важливим формування та відтворення ринкових інститутів, процедур і правил, побудованих на свободі руху капіталів, товарів, послуг і робочої сили. І держава тут має підтримувати самозайнятість населення, свободу вибору роду заняття, зокрема шляхом збалансованого оподаткування.

 

Конституціоналізм і демократія

 

Вони є антиподами і свого тлумачення. Чому так, я приведу на прикладі децентралізації влади.

 

Як відомо, Конституційний суд визнав неконституційним референдумний закон, який був схвалений на піку диктатури Януковича у 2012 році. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, посилаючись на це рішення, блокує процес добровільного об’єднання громад, оскільки ніби за відсутності референдумного закону тут немає можливості голосування з цього питання. Але це нерозуміння сутності демократичних процесів.

 

Ну скажіть, будь ласка, чим краще винесення на голосування проекту рішення органу влади від процесу багатоступінчастого і ретельного його попереднього обговорення?

 

Конституція Канади. 1867 рік

 

Закон про добровільне об’єднання територіальних громад передбачає процедури громадських слухань, громадських експертиз заінтересованих осіб, проведення слухань у місцевих радах щодо проектів рішень. Ця каскадна процедура потребує кропіткого обговорення передбачуваних наслідків, стратегічного бачення шляхів об’єднання громад. І доволі тривалі консультації між заінтересованими особами та їхнє схвалення місцевими депутатами мені видається кращим варіантом, аніж його схвалення без цієї процедури на референдумі.

 

Так само із прожектами на кшталт федерального чи автономістського устрою України. Поки жителі громад не навчилися технологій здійснення місцевого самоврядування, то немає сенсу говорити про автономію чи федералізм. А в умовах фактичної війни розмови у такій площині є підривом суверенітету і територіальної цілісності України.

 

Це все одно що лити на млин тоталітаризму натовпу.

 

Конституційним популістам соціальний контракт як такий не потрібен. Вони – антитеза ідеї конституції.

 

А конституційна демократія передбачає балансування інтересів більшості і меншості та належні процедури урядування.

 

В основі конституціоналізму лежить людська гідність і свобода індивіда.

 

01.02.2019