Михайло САВЧИН

По суті, це є конституційна інфляція. Кризу викликає відсутність розуміння алгоритму дій на майбутнє.
Коли лікарі на передовій боротьби з COVID19 вирішують дилему Бога, кого з хворих лікувати насамперед, в Україні виникла реальна дилема свободи та відповідальної держави.
Свобода, демократія і верховенство права в історії людства були найкращими інструментами подолання кризових явищ. І застосування екстраординарних заходів при цьому не можуть атакувати засади конституційної демократії.
Конституційний законопроєкт про децентралізацію влади містить у собі цілий перелік загроз, включно з втратою цілісності країни. Але час виправити це ще є...
Колективне несвідоме має бути підпорядковане вдумливістю і зваженістю кожного індивіда. Критеріями мають стати повага української ідентичності та гідності індивіда, свобода, рівність і демократія.
Коли сам суд підриває суспільну довіру до себе, тоді виходять на поверхню позаправові аргументи. Це підриває конституційну державність і атакує людську гідність.
Політичний процес, який перетворюється у своєрідний фестиваль чи карнавал, в українських реаліях суперечить інстинкту самозбереження.
Джерелом популізму є мода на прості рішення. А суть соціального контракту, що засновує конституційну демократію, – гарантії прав людини і обмеження влади по вертикалі і по горизонталі.