До українсько-польських переговорів.

 

1. Письмо ґр. Скарбка до Україн. Державного Секретаріяту.

 

Do Jaśnie Wielmożnego Pana

D-ra Kością Lewickiego Przewodniczącego Ukraińskiej Rady Narodowej w Złoczowie.

 

Na pismo moje z 30. listopada b. r., którem upraszałem o wyznaczenie delegatów Ukraińskiej Rady narodowej do prowadzenia pertraktacyi w sprawie zaprzestania dalszego przelewu krwi między Polakami a Ukraińcami, oraz rokowań w sprawie ułożenia tymczasowych warunków współżycia obu narodów, otrzymałem pismo D-ra Lwa Hankiewicza z 1. grudnia b. r., które w odpisie załączam.

 

Wobec tego upraszam Rządzący Sekretaryat o wyznaczenie przez Ukraińską Radę narodową upełnomocnionych delegatów, celem podjęcia powyższych rokowań.

 

SKARBEK m. p.

 

Lwów, dnia 5. grudnia 1918.

 

2. Відповідь Д-ра Льва Ганкевича на 1-е письмо ґр. Скарбка.

 

Львів, 1. грудня 1918.

 

Високоповажаний Пане Ґрафе!

 

Відповідаючи на вельми цінне письмо з дати Львів 30. падолиста ч. 7/W. А., яке що тілько дійшло до моїх рук, маю честь заявити, що як я особисто так і всі инші члени Української Національної Ради, котрі перебувають у Львові бажають собі горячо закінчити дальший пролив крови і довершити тимчасового порозуміння між Поляками і Українцями, одначе Українська Національна Рада передала виключну повновласть до ведення переговорів з польською стороною Державному Секретаріятови, тепер у Львові неприсутному, і длятого члени Української Національної Ради, які остали у Львові, не мають права — без порозуміння з Державним Секретаріятом входити в якінебудь переговори політичного характеру, а таке порозуміннє є для нас тепер фізично неможливе.

 

Колиб Ви Високоповажаний Пане Ґрафе бажали собі близших інформацій в сій справі, я дуже радо готов кождої хвилі служити устними виясненнями.

 

З глибоким поважаннєм

 

ЛЕВ ГАНКЕВИЧ в. р.

 

При тій нагоді подаю до ласкавої відомости, що Ваш лист із дати Львів дня 21. XI. 1919 та письмо членів Ліквідаційної Комісії з дати Перемишль дня 20. Xl. 1918 адресований до Української Національної Ради одержав я дня 21. XI. о год. 8.30 вечером.

 

Моя адреса: Др. Лев. Ганкевич, редакція часописи "Вперед" ул. Руська Ч. 3. 1. поверх.

 

(ВІДПИС)

 

Тернопіль 8. XII. 1918.

 

ІІІ. Відповідь Укр. Держави. Секретаріяту ґр. Скарбкови.

 

До Високоповажаного Пана Александра ґр. Скарбка

у Львові.

 

Відповідаючи на Ваше пов. письмо з 5. с. м. в предметі визначення уповновласнених делєґатів Української Національної Ради до підняття переговорів в справі залишення дальшого проливу крови між Українцями і Поляками як також уложення тимчасових условин співжиття обох народів маю честь іменем ради Державних Секретарів відповісти, що Українська Національна Рада у своїм першім маніфесті з 19. жовтня с. р. подала условини співжиття обох народів на теріторії Західноукраїнської Народної Републики, та що з нашої сторони не вийшов почин до проливу крови між Українцями і Поляками.

 

Супроти подій, які відтак наступили, заявляємо, що ми готові вислати наших уполновласнених делєґатів до переговорів, коли з другої сторони будуть нам представлені особи уповновласнені до переговорів зі сторони польської меншости нашої держави та під услівєм, що польскі оружні відділи, котрі повстали проти нашої держави — зложать оружє, а ті члени польських оружних відділів, що не є горожанами нашої держави, опустять територію Західно-української Народної Републики.

 

Прошу приняти вислови високого поважання Др. КОСТЬ ЛЕВИЦКИЙ в. р.

 

[Український голос, 11.12.1918]

11.12.1918