Розпорядок Державного Секретаріяту Західно-Української Народної Републики про часове підчиненнє цивільних осіб під військове судівництво.

§1. В ціли охорони житя і майна горожан Західно-Української Народної Републики передаєть ся судівництво над особами цивільними, які допустили ся каригідних вчинків, в §2. сего розпорядку наведених, судам військовим.

 

Судівництво се виконують полеві суди після постановл. австр. закона про військове поступованє карне.

 

§2. Сі каригідні вчинки є:

 

а) злочин головної зради (§68-62 австр. закона карного

 

б) злочин повстання (§§68-72 австр. зак. кар.)

 

в) злочин ворохобні (§§73-75 австр. зак. кар.)

 

г) злочин злобного ушкодження на желізницях (§ 85 ц і 86 австр. зак. кар.)

 

д) злочин злобного ділання і залишення при особливо небезпечних обставинах (§§87 і 88. австр. зак. кар.)

 

е) злочин злобного ушкодження телєґрафів і телєфонів, державних (§89 австр. зак. кар.)

 

з) злочин насильного ділання і небезпечної погрози проти осіб в публичній службі (§§81 і 82 австр. зак. кар.)

 

ж) злочин убийства і забиття (§§ 1з 4-1з 8, § 140-142 австр. зак. кар.) злочин тяжкого ушкодження тіла (§§14з. 152-157 австр. зак. кар.)

 

з) злочин підпалу (§166-168 австр. зак. кар.)

 

ю) даваннє помочи до злочинів висше наведених (§§211-219а австр. зак. кар.

 

л) злочин недозволеного вербунку, злочин намови до нарушення війскових службових обовязків, злочин шпіонажі, злочин проти оружної сили Західно-Українскої Народної Републики (§306, 314-316, 321-330 австр. війск. карн. зак.)

 

§3. Сей розпорядок входить в житє з днем оголошеня.

 

§4. Виконане сего розпорядку доконає державний секретар для справ військових в порозуміню ся з верховними секретарями для справ внутренних і судівництва.

 

Тарнопіль, дня 30 падолиста 1918.

 

За Державний Секретаріят Західно-Української Републики.

 

Др. Кость Левицький

Вітовський

Бурачинський

Голубович

Пісецький

Мирон

 

Український голос

03.12.1918