Закон

з 21. падолиста 1918 р. в справах тимчасової орґанізації судів і власти судейської.

 

На предложення Державного Секретаріяту постановляє Українська Національна Рада:

 

§.1.

 

Закони і розпорядки, на підставі котрих в бувшій австрійській державі виконувано судівництво, о скільки вони не противлять ся державности Західно-Української Народної Републики остають аж до їх зміни, зглядно знесеня в правній силі і на їх підставі має ся дальше вести судівництво.

 

§.2.

 

Всі закони і розпорядки, які мали на ціли охорону прав і інтересів бувшої австрійської держави, її армії та її орґанів, як також охорону прав і інтересів бувших її коронних країв, мають від тепер анальоґічно примінювати ся для охорони прав і інтересів Західно-Української Народної Републики, її армії та її орґанів.

 

§.3.

 

Всі суди, які знаходять ся на території бувшого ц. к. висшого Суду краєвого у Львові, стають судами Західно-Української Народної Републики і є обовязані в її імени виконувати дальше спорове, неспорове і карне судівництво.

 

§.4.

 

Всі аґенди, бувшого ц. к. австрійського Міністерства судівництва переняв на области Західно-Української Народної Републики Секретаріят судівництва, до якого будуть належати також іменовання судових урядників. Судів іменує Державний Секретаріят на предложеннє Секретаря судівництва.

 

§.5.

 

Артикули 1., 5, уступ 2. артикулу. 6, артикул 12. і уступ 1. артикулу 13. основного закона з 21. грудня 1867, ч. 144. В.3.Д. про судейську власть зносить ся, та на їх місце входять в життє приписи сего закона.

 

§.6.

 

Ц. к. Повітовий Суд буде звати ся "Повітовий Суд Західно-Української Народної Републики"

 

Ц. к. Окружний Суд буде звати ся "Окружний Суд Західно-Української Народної Републики".

 

Назви ц. к. краєвих Судів у Львові і Чернівцях зносить ся, а на їх місце установляє ся назви: "Окружний Суд Західно-Української Народної Републики" у Львові, зглядно в Чернівцях.

 

Ц. к. висший Суд краєвий у Львові буде звати ся "Висший Суд Західно-Української Народної Републики".

 

§.7.

 

На внесеннє державного Секретаря Судівництва виконує Рада Державних Секретарів право амнестії і аболіції.

 

§.8.

 

Судії і судові урядники остануть аж до їх відкликання зглядно до часу переведення нової орґанізації на своїх урядових місцях в дотеперішнім характері службовім, коли в часі означенім Секретарем Судівництва зложать службове приреченнє на вірність Західно-Українській Народній Републиці і її законам.

 

Хто відмовить зложення приписаного приречення, тратить свій уряд.

 

§.9.

 

Від дня оголошення сего розпорядку суди мають видавати всі вироки в імени Західно-Української Народної Републики.

 

§.10.

 

Хід інстанцій в усіх справах судових остає покищо незмінений, а Найвисший Суд Державний у Львові буде заснований окремим законом. До того часу утворить ся при висшім Суді Західноукраїнської Народної Републики у Львові окремі Сенати, що будуть рішати в дорозі інстанцій справи, які рішав ц. к. Найвисший Трибунал Судовий у Відни.

 

§.11.

 

Постанови про виконаннє сего закона видасть Секретар Судівництва.

 

[Український голос, 30.11.1918]

30.11.1918