Сто років назви ЗУНР

 


Тимчасовий основний закон:
про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії.

 

АРТИКУЛ I.

 

Назва:

 

Держава проголошена на підставі права самоозначеня народів Українською Національною Радою у Львові дня 19. жовтня 1918 р., обнимаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселений переважно Українцями, має назву Західноукраїнська Народна Република.

 

АРТИКУЛ II.

 

Означенє границь:

 

Простір Західно-Української Народної Републики покриваєть ся з українською суцільною етноґрафічною областю в межах бувшої австро-угорськдї монархії, то є з українською частю бувших австрійських народних країв. Галичини з Володимирією і Буковиною та з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів):

Спиш, Шариш, Зеклин Уг., Берег, Угоча і Марамарош — як вона назначена на Етноґрафічній картї австрійської монархії Карла Черніга (Ethnographische Karte der Oesterreichischen Monarchie entworfen von Karl Freiherrn Czernig, herausgegeben von der k. k. Direktion der administrativen Statistik, Wien 1855 stab. 1:864000),

 

АРТИКУЛ III.

 

Державна суверенність:

 

Отся державна територія творить самостійну Західно - Українську Народну Републику.

 

АРТИКУЛ IV.

 

Державне заступництво:

 

Права влади іменем Західно Української Народної Републики виконує весь її нарід через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосередного, тайного і пропорціонального права голосованя без ріжницї.

 

На тій самій основі мають бути вибрані Установчі Збори Західно-Української Народної Републики.

 

До часу зібраня Установчих Зборів виконує сю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріят.

 

АРТИКУЛ V.

 

Герб і прапор:

 

Гербом Західно-Української Народної Републики є: золотий лев на синім поли, обернений у свою праву сторону.

 

Державний прапор є синьо-жовтий.

 

Державна печать має довкола гербу напись: Західно Українська Народна Република.

 

 


до арт. II: Етноґрафічна карта австрійської монархії Карла Черніга 
(клікнути для збільшення)

[Українське слово, ч. 257 (1051), Львів, четвер дня 14. падолиста 1918.]

13.11.2018