Порядок реорганізації партій

 

В низці наших попередніх публікацій ми описали умови діяльності політичних партій в сучасних умовах і запропонували технологію діяльності партій нового покоління, обґрунтувавши вибір методології та методики їхньої діяльності в рамках архетипного підходу. Ще раніше ми представили стратегію організаційного розвитку українських партій другого ешелону, змінну структуру політичних партій нового покоління, засади їхнього фінансування, а також підходи до побудови політичних партій оптимальним шляхом за методологією Адізеса.

 

Спираючись на ці матеріали, представимо покроковий план реорганізації існуючих українських політичних партій у партії нового покоління.

 

Найперше нагадаємо визначені нами у згаданих публікаціях передумови, що дозволять розпочати таку реорганізацію.

 

1. Лідери існуючої політичної партії мають розуміти і погодитися, що жоден з них особисто ніколи не отримає абсолютної влади в організації і всі вони разом не сконцентрують влади в руках створеної ними малої групи, а забезпечать рівномірний її розподіл по всій організації шляхом запровадження у ній запропонованого нами інтегрованого комплексу організаційних інструментів та відповідної йому технології діяльності.

 

2. Лідери існуючої політичної партії на перших етапах її реорганізації у партію нового покоління мають бути готовими, використовуючи свою харизму та створюючи смисли, цілеспрямовано спонукати протягом щонайменше року всіх інших членів організації брати участь у зборах та взаємодіяти там відповідно до запропонованої нами технології діяльності. В подальшому, в міру розвитку організації та набуття її членами позитивного досвіду, сформується нова організаційна культура, яка укріпиться і зможе сама підтримувати своє відтворення та активувати всіх членів організації через описані в наших публікаціях природні механізми.

 

3. Лідери мають розуміти і погодитися, що не всі їхні бачення чи проекти рішень будуть підтримані та стануть основою партійних рішень; що консенсус в підрозділах політичної партії хоч і бажаний, проте у більшості випадків неможливий; що спроби його досягнення за будь-яку ціну роблять партію недієздатною; що нема стовідсотково правильних рішень, як і нема межі вдосконаленню, і тому найкращою альтернативою консенсусу є прийняття рішень ⅔ або в ¾ голосів від кількості учасників зборів підрозділу; що найвищим організаційним пріоритетом є не прийняття ідеально правильних рішень, а уникнення конфронтації, збереження добрих стосунків всередині організації і, як наслідок, системне проведення зборів підрозділу, де в будь-який час можна ініціювати перегляд будь-якого рішення у випадку виявлення ознак його хибності.

 

Без виконання таких передумов неможливо розпочати і, тим більше, успішно завершити реорганізацію будь-якої з існуючих українських політичних партій у партію нового покоління.

 

У випадку, коли їх виконано, можна приступати до реорганізації політичної партії на основі визначених нами у згаданих публікаціях стратегічних пріоритетів:

 

1. Інституціоналізація керівних органів партійних підрозділів на всіх рівнях, а пізніше, у міру готовності, самих підрозділів у цілому з метою набуття ними суб’єктності у складі великої групи (від 25 осіб) у процесі їхньої діяльності шляхом запровадження змінної структури – динамічної мережі та сукупності всіх передбачених нею внутріорганізаційних процесів включно із системою контролю за їхнім перебігом.

 

2. Повноформатне запровадження в партійну діяльність методології стратегічного планування з метою ефективного вироблення основного продукту діяльності партійних підрозділів усіх рівнів – стратегій розвитку населених пунктів, територій та країни в цілому. Операціоналізація партійної діяльності за цією методологією шляхом використання організаційних інструментів безконфліктної роботи великих груп людей як основи змінної структури – динамічної мережі. Вироблення і формалізація відповідних циклічних технологічних процесів та запровадження їх у діяльність партійних підрозділів усіх рівнів.

 

В цілому саму реорганізацію можна розбити на чотири етапи, що накладаються один на одного в часі.

 

Перший етап включає створення початкового, еталонного соціального «кристалу», життєдіяльність якого впорядкована відповідними методологією та методикою роботи. Два наступні етапи передбачають його мультиплікацію в областях та на місцях, а останній етап – перехід життєдіяльності партії в робочий режим, що забезпечить безперервний розвиток всієї організації у процесі скоординованої діяльності його географічно розподілених підрозділів.

 

 

ЕТАПИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ.

 

Етап І

 

Тип діяльності:

Реорганізація та виведення в робочий режим центрального підрозділу партій.

Включає два повні цикли стратегічного планування.

Початок:

1. Можливий після досягнення чисельності тих, хто бере активну участь в реорганізації, до 25-30 осіб.

2. Час початку реорганізації визначають збори центрального підрозділу.

Критерії завершення:

1. Центральним підрозділом здійснено два повні цикли стратегічного планування.

2. Готові Стратегія розвитку України та Стратегія розвитку партії, що були створенні на першому циклі стратегічного планування і доповнені, вдосконалені та виправлені на другому.

3. Налагоджено безперервний процес вироблення та поширення партійної позиції з актуальних поточних проблем життєдіяльності українського суспільства.

4. Доведено чисельність центрального підрозділу до більше ніж 50 осіб, які здатні до скоординованої колективної діяльності відповідно до розробленої нами технології.

5. Підготовлено мінімально необхідний для функціонування організації набір документів, що забезпечать адміністрування діяльності партії, та налагоджена робота створених на їхній основі адміністративних підрозділів.

Тривалість: 1 рік

 

Етап ІІ

 

Тип діяльності:

Реорганізація та виведення в робочий режим обласних підрозділів партії, починаючи з підрозділу в м. Києві.

Початок:

Включає два повні цикли стратегічного планування.

1. Можливий після досягнення чисельності тих, хто бере активну участь в реорганізації підрозділу, до 25-30 осіб.

2. Визначається розробленим стратегічним планом розвитку партії на першому циклі стратегічного планування центрального підрозділу партії.

Критерії завершення:

1. Обласним підрозділом здійснено два повні цикли стратегічного планування.

2. Готові стратегія розвитку області (обл. центру) та стратегія розвитку обласного (міського) підрозділу партії, що були створенні на першому циклі стратегічного планування і доповнені, вдосконалені та виправлені на другому.

3. Налагоджено безперервний процес вироблення та поширення партійної позиції з актуальних поточних проблем життєдіяльності області.

4. Доведено чисельність обласного підрозділу до більше ніж 50 осіб, які здатні до скоординованої колективної діяльності відповідно до розробленої нами технології.

5. Підготовлено мінімально необхідний для функціонування обласного (міського) підрозділу набір документів, що забезпечать адміністрування його діяльності, та налагоджена робота створених на їхній основі адміністративних груп.

Тривалість: 2-3 роки

 

Етап ІІІ

 

Тип діяльності:

Реорганізація та виведення в робочий режим місцевих підрозділів партії.

Включає два повні цикли стратегічного планування.

Початок:

1. Можливий після досягнення чисельності тих, хто бере активну участь в реорганізації підрозділу, до 25-30 осіб.

2. Визначається розробленим стратегічним планом розвитку обласного підрозділу партії на його першому циклі стратегічного планування.

Критерії завершення:

1. Місцевим підрозділом здійснено два повні цикли стратегічного планування.

2. Готові стратегія розвитку міста (міста і агломерації, міста і району, громади тощо) та стратегія розвитку місцевого підрозділу партії, що були створенні на першому циклі стратегічного планування і доповнені, вдосконалені та виправлені на другому.

3. Налагоджено безперервний процес вироблення та поширення партійної позиції з актуальних поточних проблем життєдіяльності міста (міста і агломерації, міста і району, громади тощо).

4. Доведено чисельність обласного підрозділу до більше ніж 50 осіб, які здатні до скоординованої колективної діяльності відповідно до розробленої нами технології.

5. Підготовлено мінімально необхідний для функціонування місцевого підрозділу набір документів, що забезпечать адміністрування його діяльності, та налагоджена робота створених на їхній основі адміністративних груп.

Тривалість: 5-7 років

 

Етап ІV

 

Тип діяльності: Робота підрозділів партії в робочому режимі

Початок: Безперервно

Критерії завершення:

Всі внутрішні процеси життєдіяльності партійних підрозділів усіх рівнів протікають безперервно шляхом їхнього циклічного відтворення і забезпечують акумулювання набутих знань та досвіду. Результати роботи кожного попереднього циклу стратегічного управління стають основою для реалізації кожного наступного його циклу.

Тривалість: Безперервно

 

 

Перший, другий та третій етапи можна розділити на низку послідовних кроків. Деталізуємо реалізацію кожного з таких кроків на першому етапі при здійсненні реорганізації центрального керівного органу, вважаючи, що реорганізація підрозділів обласного та місцевого рівнів буде базуватися на успішних практиках та набутому досвіді цього етапу.

 

Крок 1. Цей крок є ознайомчим, у процесі його реалізації члени центрального керівного органу знайомляться з концепцією, стратегією та організаційними інструментами реорганізації партій та вирішують для себе питання участі. Цей крок включає кілька лекцій та кілька практичних тренінгів з колективної роботи в динамічній мережі, під час якого учасники, на основі партійної ідеології, формують і/або обговорюють початковий список цінностей та принципів, який буде надалі доопрацьовуватися та доповнюватися.

 

Перший крок включає низку зборів центрального органу із залученням представників областей, політиків та експертів, які можуть стати потенційними членами партії та посилити її позиції.

 

Важливість цього кроку включає два аспекти. Перший з них полягає в необхідності донести до ключових керівників та активістів партії сутність реорганізації, концепцію та підходи, які лежать в її основі, а також у практичному засвоєнні відповідних організаційних інструментів. Без такого розуміння вони, скоріш за все, чинитимуть опір змінам або просто не сприятимуть їм. Другий аспект полягає у необхідності узгодити і прийняти початковий список базових цінностей та принципів відповідно до партійної ідеології, на які спиратиметься партія, виробляючи та втілюючи власні рішення, і які стануть еталоном для оцінки кожного з них, а також для оцінки результатів діяльності членів партії та її підрозділів. Безперечно, цей список у процесі партійної діяльності буде розширюватися, коригуватися та доповнюватися. Однак без його фіксації партія в принципі не зможе приймати системних, логічно взаємообумовлених і послідовних рішень, а без контролю та оцінки на його основі результатів своєї діяльності вона не зможе досягнути задекларованих нею цілей.

 

Основна думка, яку мають зрозуміти і прийняти члени центрального керівного органу партії, полягає в тому, що без їхньої початкової активності на основі їхньої політичної волі неможливо ні почати зміни, ні довести їх до успішного результату. На практиці це означає щонайменше системну участь у зборах, на яких вироблятимуться, обговорюватимуться і приймитимуться рішення, та їхнє виконання у проміжку між зборами. Як було зазначено вище, таке вольове зусилля членів керівного органу буде необхідним щонайменше рік, а далі сформована та засвоєна організаційна культура стане соціальною нормою в організації і, відповідно, зможе самовідтворюватися.

 

Крок 2. На цьому кроці здійснюється перший цикл стратегічного планування, який включає вироблення Стратегії розвитку України (на наступних етапах – області, міста, району чи громади) та Стратегії розвитку  політичної партії (на наступних етапах – її відповідного підрозділу). Тривалість циклу становить 5-6 стратегічних сесій, тривалістю 3 години кожна, що потребують 2-3 дні колективної роботи всього підрозділу. В результаті реалізації цього кроку буде підготовлено та поширено у відкритому доступі відповідні стратегічні плани і сформовано виконавчі групи з реалізації кожної оперативної цілі.

 

Для реалізації другого кроку члени центрального керівного органу діляться за сферами та напрямками діяльності. Ми рекомендуємо розділити всю діяльність на п’ять сфер: управління, економіки, інфраструктури, соціально-культурну та організаційну сфери. Кожна з них включає ряд напрямків, які, своєю чергою, шляхом декомпозиції можна розділити на детальніші сектори.

 

Ідея нашого підходу полягає у запровадженні вузької спеціалізації членів центрального керівного органу (і, зрештою, всіх членів партії) відповідно до обраних ними сфер, напрямків та секторів суспільної життєдіяльності, в рамках яких надалі кожен з них у процесі колективної діяльності буде поглиблювати та збільшувати обсяг власних знань, що, відповідно, приведе до зростання сукупного організаційного інтелекту.

 

До участі у першому циклі стратегічного планування запрошують найближчих до партії політиків, експертів, активістів. Головною його метою є усвідомлення учасниками обсягу необхідної роботи, яку партії слід виконати, щоб досягнути своїх цілей, а також виявлення прогалин у знаннях та компетентності, які слід заповнити для досягнення успіху.

 

Крок 3. Цей крок передбачає діяльність центрального керівного органу партії з втілення стратегічного плану, яка включає реалізацію оперативних цілей відповідно до вироблених планів діяльності виконавчих груп в рамках наявних ресурсів та організаційних можливостей, звітування лідерів виконавчих груп про виконану роботу на загальних зборах, а також самонавчання підрозділу шляхом проведення тематичних лекцій та інтерактивних практичних занять в динамічній мережі за проблематикою, яку визначають стратегічні пріоритети вироблених планів. Це передбачає, з одного боку, залучення експертів відповідних профілів, а з іншого – активних членів партії з регіонів, що цікавляться чи планують займатися такою тематикою.

 

Принципи та порядок залучення активістів та прихильників партії з регіонів, а також порядок створення адміністративних та контролюючих груп мають визначатися стратегією розвитку організації. Результатом роботи на цьому кроці є часткова реалізація оперативних цілей та набуті знання і досвід у процесі діяльності та самонавчання.

 

Методичну і практичну допомогу у залученні партійного активу та зовнішніх експертів має надавати створена організаційна група, які реалізовуватиме розроблену стратегію організаційного розвиту партії.

 

Варто зазначити, що такий підхід одночасно забезпечуватиме високий експертний рівень прийнятих рішень, формуватиме якісний кадровий резерв, забезпечить самонавчання організації, а також сприятиме поширенню інформації про діяльність партії у цільових середовищах.

 

Реалізації третього кроку сприятиме майже повна відсутність в Україні відповідних майданчиків, де експерти та фахівці могли б просувати власні ідеї, дискутувати та координувати свою діяльність, отримувати визнання колег та зацікавлених політиків, а також користуватися реальними партійними механізмами та ресурсами для втілення своїх ідей на практиці.

 

Важливим продуктом діяльності керівного органу, починаючи з цього кроку, має стати постійне вироблення на основі узгоджених ідеологічних принципів та цінностей і системне поширення партійної позиції з поточних актуальних питань, проблем та викликів у всіх сферах і напрямках життєдіяльності суспільства, які охоплює партія. На цьому ж кроці на другому та третьому етапах обласні та місцеві підрозділи партії починають виробляти та поширювати партійну позицію щодо актуальної проблематики відповідного рівня.

 

Здатність вчасно виробляти та ефективно поширювати партійну позицію в реальному часі з широкого спектра питань є однією з ключових ознак «живої» політичної організації з колективною суб’єктністю у складі великої групи.

 

Крок 4. На цьому кроці центральний керівний орган здійснює другий цикл стратегічного планування, який включає поглиблення, доопрацювання, вдосконалення та корегування стратегічних планів, які були розроблені на другому кроці, на основі набутих знань під час діяльності організації за час, що минув після першого циклу стратегічного планування. Для цього до участі в стратегічних сесіях запрошують членів партії та зовнішніх експертів, політиків і активістів, які на минулому кроці брали участь в організованих виконавчими групами заходах. Вироблені стратегічні плани зводять в єдиний документ і поширюють у відкритому доступі.

 

Вироблені стратегії та цілі створеного на цьому кроці стратегічного плану мають бути проаналізовані та оцінені на відповідність базовим цінностям та принципам, які розробляли на першому кроці. У процесі аналізу список базових принципів та цінностей може доповнюватися, коригуватися та доопрацьовуватися, виходячи з реальних проблем та прогалин, з якими стикнулися учасники стратегічних сесій.

 

Вироблена на цьому кроці стратегія організаційного розвитку має передбачати створення низки адміністративних та контролюючих груп, які будуть забезпечувати та контролювати перебіг основних, допоміжних та контролюючих процесів, що протікатимуть в організації, роблячи її «живою».

 

Крок 5. На цьому кроці діяльність центрального керівного органу партії тотожна його діяльності на третьому кроці, однак додатково включає повноформатну роботу новостворених адміністративних та контролюючих груп.

 

Представлений у цій публікації порядок реорганізації будь-якої існуючої української політичної партії у партію нового покоління ґрунтується на тому, що кожен визначений ним крок мусить бути простим, зрозумілим та легким для реалізації, а також не потребувати значних фінансових чи інших ресурсів, окрім політичної волі лідерів до запровадження змін. Ця воля є необхідною для запуску внутрішнього «генератора» соціальної енергії і активації природного, біологічно обумовленого мотиватора, що не поступається за своїм впливом на членів партії традиційному мотиватору бізнесових компаній, дія якого ґрунтується на регулюванні розміру грошових виплат працівникам.

 

 

Тарас Плахтій, незалежний дослідник

Львів, вересень 2018

 

11.10.2018