Міносвіти пропонує для громадського обговорення проект нової редакції українського правопису.

 

Міністерство освіти і науки України опублікувало проект нової редакції українського правопису і закликає громадськість до обговорення.

 

 

З проектом нової редакції українського правопису можна ознайомитися за посиланням на сайті міністерства.

 

«Українська національна комісія з питань правопису, склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №416, пропонує до уваги громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового та культурного життя. Правописна комісія виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найпоширеніші або спірні орфографічні положення".

 

Правописна комісія сподівається на уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику всіх зацікавлених користувачів і знавців української мови

 

Зауваження та пропозиції до проекту нової редакції українського правопису Комісія просить надсилати до 15 вересня 2018 року на електронну адресу секретаря Української національної комісії з питань правопису Шевченко Лариси Леонідівни: e-mail: larisa_shevchenko@ukr.net».

 

Максим Стріха, співголова Комісії так прокоментував проект:


«Не менше чверті тексту написано наново. З «політично чутливих» змін (хоч за збереження варіативності) – відновлення в правах літери Ґ в іноземних антропонімах, узаконення «Атен» та інших слів із тетою, законність написання: «авдиторія», «проєкт» (в останньому випадку – це навіть безваріантна версія). У художніх текстах знов буде законним відмінювати: «смерти», «Білоруси» тощо.
Плюс дуже багато роботи, яка не є «політично чутливою», але, безумовно, потрібна (з великою літерою, пунктуацією тощо).
Нарешті, важливо, що все це було ухвалено ОДНОГОЛОСНО. Очевидно, ніхто з членів комісії не був цілком щасливий – але це той рівень консенсусу, який дає шанс нарешті зрушити справу з місця».

 

Проект правопису представлено на 216 сторінках, він містить п'ять розділів: "Правопис буквених, морфемних та інших складових основи слова", "Правопис закінчень відмінюваних слів", "Правопис слів іншомовного походження", "Правопис власних назв", "Правила використання розділових знаків".

В новому проекті, зокрема, запропоновано писати «пів» із іменниками окремо, якщо йдеться про половину. Наприклад, «пів Києва» та «пів хліба», тепер ці слова пишуться разом.

Також можна використовувати букву «т» замість «ф» у словах грецького походження: катедра, мітологія.  В проекті передбачається можливість вживання «и» на початку слова перед приголосними: индик, ирод.

Серед іншого, в новому проекті пропонують закріпити єдині правила написання через дефіс східних (арабських, тюркських тощо) імен і прізвищ при транслітерації, якщо вони вказують на соціальний стан, родинні стосунки тощо, а також зі службовими словами: Керім-ага, Ізмаїл-бей, Турсун-заде, Осман-паша, Мірза-хан (але Чингізхан). Раніше така норма була тільки для тюркських імен з компонентами "паша": Гедіке-паша.

 

Склад Української національної комісії з питань правопису

 

СТРІХА  Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки, співголова Комісії

 

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович - віце-президент Національної академії наук, академік Національної академії наук, співголова Комісії (за згодою)

 

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович – директор Інституту української мови Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук, заступник співголови Комісії (за згодою)

 

СКЛЯРЕНКО Віталій Григорович – директор Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук, академік Національної академії наук, заступник співголови Комісії (за згодою)

 

ШЕВЧЕНКО Лариса Леонідівна – завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук, кандидат філологічних наук, секретар Комісії (за згодою)

 

АЖНЮК Богдан Миколайович – завідувач відділу мов України Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ГНАТЮК Лідія Павлівна – професор кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ГОЛУБОВСЬКА Ірина Олександрівна – завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна – завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна – завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук (за згодою)

 

ЗАГНІТКО Анатолій Панасович – завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук (за згодою)

 

КАЛАШНИК Володимир Семенович – професор кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук (за згодою)

 

КОВАЛЕВСЬКА Тетяна Юріївна – завідувач кафедри української мови філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ЛУЧИК Василь Вікторович – завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Національного університету “Києво-Могилянська академія”, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ЛУЧКАНИН Сергій Мирославович – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)

 

МАСЕНКО Лариса Терентіївна – професор кафедри української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”, доктор філологічних наук (за згодою)

 

МОВЧАН Павло Михайлович – голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України (за згодою)

 

ПІВТОРАК Григорій Петрович – завідувач відділу загальнославістичної проблематики і східнослов’янських мов Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук, академік Національної академії наук (за згодою)

 

ПОНОМАРІВ Олександр Данилович – професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ПОПОВА Ірина Степанівна – декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

СКАБ Мар’ян Стефанович – завідувач кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович – провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук, професор, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олександр Іванович – професор кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук (за згодою)

 

ЧЕРНЮХ Богдан Васильович – завідувач кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент, кандидат філологічних наук (за згодою)

 

ШИРОКОВ Володимир Анатолійович – директор Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук, академік Національної академії наук (за згодою)

 

 

15.08.2018